Układy elektroniczne w nauce i technice


A.M. Boncz-Brujewicz "Układy elektroniczne w nauce i technice"
Państwowe Wydawnictwo Naukowe, wydanie 2, Warszawa, 1973
Z języka rosyjskiego przełożyli: Władysław Bogusz, Marian Herman, Leonard Tykarski, Leszek Widomski

Rozdział I: Obwody elektryczne zawierające elementy bierne
1. Parametry i charakterystyki obwodów liniowych (13)
2. Charakterystyki przejściowe obwodów liniowych (38)
3. Czwórniki (53)
4. Obwody o stałych rozłożonych (67)
5. Obwody nieliniowe i obwody o zmiennych parametrach (89)
Rozdział II: Obwody elektryczne zawierające elementy czynne
1. Układy lampowe (112)
2. Układy tranzystorowe (131)
3. Układy nieliniowe i parametryczne zawierające elementy czynne (154)
4. Sprzężenie zwrotne w układach zawierających elementy czynne (176)
5. Zakłócenia fluktuacyjne w aparaturze elektronowej (204)
Rozdział III: Podstawowe stopnie wzmacniające
1. Stopnie lampowe z obciążeniem anodowym o wspólnej katodzie (229)
2. Lampowe stopnie wzmacniające o wspólnej anodzie i o wspólnej siatce (265)
3. Kombinowane stopnie lampowe (285)
4. Tranzystorowe stopnie wzmacniające (306)
5. Stopnie wyjściowe wzmacniaczy (330)
Rozdział IV: Wzmacniacze specjalne
1. Wzmacniacze szerokopasmowe (352)
2. Wzmacniacze łańcuchowe (384)
3. Wzmacniacze wąskopasmowe (394)
4. Wzmacniacze sygnałów wolnozmiennych (410)
Rozdział V: Generatory, układy spustowe
1. Generatory napięć sinusoidalnych ze sprzężeniem zwrotnym (437)
2. Generatory relaksacyjne (468)
3. Układy spustowe (496)
4. Generatory sygnałów o specjalnym kształcie (538)
Rozdział VI: Układy detekcji i formowania sygnałów. Układy realizujące operacje matematyczne
1. Detekcja sygnałów (566)
2. Formowanie sygnałów (588)
3. Układy wykonujące operacje matematyczne na sygnałach (618)
Rozdział VII: Urządzenia służące do obserwacji kształtu sygnałów i do rejestracji ich poziomu
1. Urządzenia służące do obserwacji kształtu sygnałów (636)
2. Wzmacniacze logarytmiczne (670)
3. Urządzenia przeznaczone do rejestracji sygnałów ze źródeł niskooporowych (680)
4. Elektrometry lampowe (695)
Rozdział VIII: Impulsowe urządzenia pomiarowe
1. Impulsowe wzmacniacze liniowe (732)
2. Liczenie impulsów (744)
3. Badanie rozkładu amplitud impulsów (786)
4. Badanie rozkładu czasowego impulsów (818)
Literatura (839)
Tablica porównawcza lamp produkcji radzieckiej i innych firm (849)
Skorowidz rzeczowy (855)