Towarzystwo Radiotechniczne ELEKTRIT - Wilno 1925-1939


Henryk Berezowski, "Towarzystwo Radiotechniczne ELEKTRIT, Wilno 1925-1939"
wydanie 1, nakładem autora, druk: Konińska Drukarnia Dziejowa, Warszawa 2011

 • Do Czytelnika (4)
 • Streszczenie (j. angielski) (5)
 • Streszczenie (j. niemiecki) (6)
 • Streszczenie (j. rosyjski) (7)
 • Streszczenie (j. litewski) (8)
 • Streszczenie (j. hebrajski) (9)
 • Wstęp (11)
 • Rozdział I. Narodziny radia (12)
 • Rozdział II. Radiofonia w Polsce (16)
 • Rozdział III. Przemysł radiotechniczny w Polsce (23)
 • Rozdział IV. Historia T-wa Elektrit (34)
 • Rozdział V. Przegląd produkcji (58)
  • Początki.
  • 1933/34.
  • 1934/35.
  • 1935/36.
  • 1936/37.
  • 1937/38.
  • 1938/39
  • 1939/40.
 • Rozdział VI. Epilog (106)

  Źródła (120)
 • Bibliografia (127)