Nowoczesne lampy elektronowe małej mocy


I.G. Bergelson, N.K. Dadierko, N.W. Parol, W.M. Pietuchow, "Nowoczesne lampy elektronowe małej mocy"
Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1970 (tłumaczył Ryszard Banaszczyk)

 • Przedmowa (7)
 • Wykaz niektórych oznaczeń (9)
 1. Triody na zakres fal ultrakrótkich i decymetrowych (11)
  Ogólne wymagania dla lamp stosowanych w wejściowych stopniach odbiorników. Konstrukcja i parametry triod.
 2. Diody i triody na zakres bardzo wielkich częstotliwości (34)
  Lampy tarczowe. Lampy ołówkowe. Triody metalowo - ceramiczne.
 3. Lampy szerokopasmowe (67)
  Lampy z siatkami napinanymi. Lampy z wykorzystaniem emisji wtórnej. Lampy z siatkami katodowymi.
 4. Lampy kombinowane (114)
  Konstrukcja i parametry. zastosowanie.
 5. Lampy bezpośrednio żarzone (135)
  Uwagi ogólne. Sterowanie przepływu prądu katodowego w lampach prętowych. Rozdział i przepływ prądu w lampach prętowych. Właściwości lamp prętowych w zakresie wielkich częstotliwości. Lampy mocy bezpośrednio żarzone.
 6. Subminiaturowe lampy metalowo - ceramiczne (178)
  Konstrukcja. Parametry elektryczne. Właściwości eksploatacyjne. Zastosowanie lamp nuwistorowych.
 7. Lampy o charakterystykach specjalnego kształtu (197)
  Lampy o charakterystykach spełniających określoną zależność matematyczną. Lampy z odchylaniem wiązki elektronowej. Lampy tranzytronowe. Lampy z elektromagnetycznym sterowaniem przepływu elektronów. Lampy elektrometryczne.
 8. Lampy z katodą zimną (259)
  Podstawowe wiadomości o katodach zimnych. Lampy z katodami z tlenku manganu. Katody ze złączem p-n. Katody tunelowe.
 9. Lampy o zwiększonej trwałości i niezawodności (276)
  Zagadnienia konstrukcji i technologii lamp o zwiększonej trwałości i niezawodności. Charakterystyki techniczne lamp o zwiększonej niezawodności i trwałości.
 10. Elektronowe wskaźniki strojenia (288)
  Elektronowy wskaźnik strojenia EM84a. Elektronowy wskaźnik strojenia 6E2P. Elektronowy wskaźnik strojenia EAM86. Elektronowy wskaźnik strojenia EM87. Elektronowy wskaźnik strojenia EMM801. Doświadczalny elektronowy wskaźnik strojenia. Elektronowy wskaźnik strojenia EMM803. Elektronowy wskaźnik strojenia typu DM70 z bezpośrednio żarzoną katodą.
 • Literatura (311)