Układy elektroniczne (wyd. 1)


Zbigniew Maik "Układy elektroniczne"
Państwowe Wydawnictwa Szkolnictwa Zawodowego, wydanie 1, Warszawa, 1966

 1. Ogólne pojęcie o łączności i aparaturze radiowej (9)
 2. Podstawowe elementy obwodu (17)
 3. Obwody rezonansowe (26)
 4. Elementy obwodu o oporności nieliniowej (59)
 5. Dwójniki i czwórniki (69)
 6. Filtry elektryczne (86)
 7. Drgania i fale w układach o parametrach rozłożonych (101)
 8. Wzmacniacze (122)
 9. Generatory (194)
 10. Modulacja (208)
 11. Detekcja i przemiana częstotliwości (222)
 12. Odbiorniki radiowe (245)
 13. Elektroakustyka (260)
 14. Nadajniki i studio radiowe (277)
 15. Podstawy telewizji (290)
 16. Elementy techniki impulsowej (309)
 17. Układy techniki telewizyjnej (326)
 18. Urządzenia telewizyjne (351)