Krótkofalowiec Polski 1929/02

Krótkofalowiec Polski 2/1929
Redakcja i Administracja: Lwów, Głęboka 10

  • To our Readers in Foreign Countries (17)
  • Nadajnik "Hartley" (18)
  • 3M (23)
  • Zasadnicze wiadomości o antenie nadawczej (26)
  • Stacja SP3BI (30)
  • Stacja SP3FR (31)
  • Transformator "Polmet" (31)
  • Komunikaty klubowe (32)
  • Sprawozdania miesięczne (33)
  • Nasłuchy (36)