Wzmacniacze napięciowe małej częstotliwości
R.Jachimiak, Radioamator 12/1954

W praktyce radioamatorskiej dużą rolę odgrywają wzmacniacze małej częstotliwości; spotyka się je niemal na każdym kroku. Samo zaprojektowanie i wykonanie wzmacniacza nie jest jednak zbyt łatwe. Największy kłopot polega na dobraniu odpowiednich kondensatorów i oporników tak aby układ pracował bez zarzutu i wykazywał możliwie mały procent zniekształceń przy odpowiednim wzmocnieniu. Najprostszym do wykonania i jednocześnie najtańszym jest wzmacniacz o sprzężeniu oporowo-pojemnościowym. Do użytku radioamatorów podaje się szereg tablic, z których nietrudno korzystać. Mając lampę, jaką chcemy użyć w stopniu wzmocnienia napięciowego małej częstotliwości, szukamy w tablicach (dla tego typu lampy) wartości pozostałych elementów wzmacniacza. Podane są tam także: wzmocnienie układu K, procent zniekształceń na wyjściu Z i napięcie, jakie potrzebne jest do zaprojektowania następnego stopnia wzmocnienia napięciowego lub mocy.

Tablice są opracowane dla większości lamp odpowiednio dla triod i pentod. Należy pamiętać, że podane wielkości kondensatorów sprzęgających Cs i blokujących Ck, Ce są najmniejszymi wielkościami, jakie można stosować. Ich wartości można zaokrąglać tylko w kierunku wielkości. W przypadku, kiedy wielkości kondensatorów katodowych nie są podane, należy zastosować pojemność kilku do kilkudziesięciu mikrofaradów. Na schematach ogólnych zaznaczono wszystkie symbole podane w załączonych tablicach tak, że nie zachodzi konieczność specjalnego ich omawiania.

W przypadku kiedy podana lampa nie jest pojedynczą triodą, lecz zawiera w sobie dwa systemy, jak na przykład: podwójna trioda, trioda z diodą itp., należy brać pod uwagę tylko system pojedynczej triody. Pozostałe systemy można użyć niezależnie od siebie. Odnosi się to także i do pentod.

 

 Typ lampy 6J5, 6F8, 6SN7, 7A4, 7N7, AC2, CC2, ECC32
 Uaz V  250
Ra  47 100  270
 Rs  0.10  0.27  0.10 0.47  0.27 0.47
 Rk Ω 15x103 2.2x103 2.7x103 3.9x103 6.8x103 8.2x103
 Ia mA  2.79 2.40 1.49 1.31 0.61 0.58
Us  V -4.14 -5.28 -4.03 -5.11 -4.15 -4.74
 Ua  V 119 137 101 119 85 94
Ewe  V 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0
Ewy V 14.8 15.0 15.2 16.2 15.9 16.2
K V/V 14.8 15.0 15.2 16.2 15.9 16.2
 Z  %  1.4 1.4 1.8 1.3 1.3 1.3
Ewe  V 2.70 3.50 2.55 3.30 2.60 3.05
 Ewy V 39.9 52.5 38.4 53.0 42.0 49.4
 K V/V 14.7 15.0 15.0 16.1 15.9 16.2
 Z % 4.1 4.9 4.9 4.6 4.7 4.4

 

Typ lampy 6SQ7, 7B6, 75, 2A6, 6B6, REN914
Uaz V 250
Ra 100 270 470
Rs 0.27 0.47 0.47 1.0 0.47 1.0
Rk Ω 1.8x103 1.8x103 3.3x103 3.9x103 3.9x103 4.7x103
Ia mA 0.73 0.73 0.395 0.365 0.288 0.261
Us V -1.31 -1.31 -1.30 -1.42 -1.12 -1.25
Ua V 177 177 143 151 114 124
Ewe V 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1
Ewy V 4.37 4.78 5.92 6.13 6.24 6.75
K V/V 43.7 47.8 59.2 61.3 62.4 67.5
Z % 0.8 0.7 0.8 0.7 0.8 0.7
Ewe V 0.55 0.55 0.53 0.61 0.4 0.53
Ewy V 23.9 26.0 31.2 37 25 36
K V/V 43.5 47.4 59.0 60.6 62.4 67.5
Z % 4.5 4.0 4.0 4.5 3.3 3.8

 

Typ lampy 1LE3, 1E4, KBC1, KC3
Uaz V 90
Ra 47 100 270
Rs 0.1 0.27 0.1 0.47 0.27 0.47
Rk Ω 0.7 0.64 0.45 0.38 0.199 0.187
Ia mA - - - - - -
Us V -1.8 -2.1 -1.5 -2.0 -1.4 -1.7
Ua V 57 60 45 52 36 39
Ewe V 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
Ewy V 3.94 4.2 4.32 4.76 5.0 5.2
K V/V 7.9 8.4 8.65 9.5 10.0 10.4
Z % 1.7 1.4 1.7 1.3 2.4 2.2
Ewe V 1.27 1.48 1.06 1.41 1.06 1.2
Ewy V 10.0 12.4 9.15 13.4 10.6 12.5
K V/V 7.88 8.4 8.65 9.5 10.0 10.4
Z % 4.7 5.0 4.7 5.0 5.0 5.0

Komentarze obsługiwane przez CComment