Nowy Radjoamator 1935/08

Nowy Radjoamator, sierpień, 1935

 • Radjoamatorstwo (162)
 • Zagadnienie koncentracji fal akustycznych dla celów radjofonji (163)
 • Co nam przyniesie nowy sezon radjowy w dziedzinie lamp katodowych (167)
 • Budowa cewek na rdzeniach ferromagnetycznych (171)
 • Odnajdywanie uszkodzeń w odbiornikach radjowych (174)
 • Dwójka doświadczalna bis ze zrównoważoną reakcją (176)
 • Bateryjna czwórka "Kresowa" (180)
 • Trójka z binodą D 123 Z (183)
 • Trzyobwodowa trójka na prąd zmienny S.133.Z. (186)
 • Co nam oferują radjofirmy (189)
 • Radjo na Zlocie w Spale (191)
 • Odpowiedzi Redakcji (192)

Nowy Radjoamator 1935/07

Nowy Radjoamator, lipiec, 1935

 • Treść
 • Od wydawnictwa (115)
 • Zastosowanie anten ramowych w radjogonjometrji (115)
 • Wierność audycji (120)
 • O próżni, jej znaczeniu i t. zw. technice próżniowej III (dokończenie) (126)
 • Prawidłowa budowa anten (dokończenie) (129)
 • Przegląd prasy i wydawnictw (133)
 • Przegląd patentów (135)
 • Ze świata (136)
 • DZIAŁ POPULARNY
 • Ferro 123Z (137)
 • Selektywna trójka "Ferrocart" na baterję (139)
 • Wzmacniacz do urządzeń zcentralizowanych (141)
 • Jak ulepszyć odbiornik? (144)
 • 18 watowy wzmacniacz mocy (147)
 • Odnajdywanie uszkodzeń w odbiornikach radjowych III (152)
 • DZIAŁ KRÓTKOFALOWY
 • Uniwersalny przyrząd pomiarowy dla krótkofalowca (154)
 • Przyczynek do historji krótkofalarstwa w Polsce (157)
 • Kronika krótkofalowa (160)

Nowy Radjoamator 1935/01

Nowy Radjoamator, styczeń, 1935

 • Treść
 • Przepisy na korzystanie z sieci prądu silnego, jako z anten lub uziemień (2)
 • Przepisy na korzystanie z sieci telefonicznych jako z anten lub uziemień (3)
 • O próżni, jej znaczeniu i tak zwanej technice próżniowej (4)
 • Zachowanie się fal radjowych w atmosferze i warstwach zjonizowanych oraz zjawiska związane (fading, echa, trzaski i t.p.) (6)
 • Podstawy telewizji III (11)
 • Zastosowanie komórek i ogniw fotoelektrycznych dla celów telemechaniki (16)
 • Prawidłowa budowa anten (19)
 • Nowe nomenklatury na nowych lampach (21)
 • Ze świata (22)
 • Przegląd patentów (23)
 • Przegląd prasy (24)
 • DZIAŁ POPULARNY
 • Podstawy radjotechniki VI (25)
 • Czy zawsze można używać woltomierza do mierzenia napięcia? (27)
 • Trzyobwodowa piątka bateryjna NRA315B (dokończenie) (29)
 • Amerykańska czwórka (32)
 • Czterolampowa superheterodyna bateryjna "4S.B." (37)
 • Odnajdywanie uszkodzeń w odbiornikach radjowych II (42)
 • Wiadomości praktyczne II (43)
 • Wycinanie ramek rdzenia transformatora (47)
 • DZIAŁ KRÓTKOFALOWY
 • Nieco teorji w praktyce krótkofalowca (49)
 • Rozchodzenie się pola elektromagnetycznego o bardzo wielkiej częstotliwości (54)
 • Fale metrowe w radjofonji (56)
 • "Kontroler" (64)
 • Kronika krótkofalowa (64)
 • Komunikat Polskiego Klubu Radjonadawców (64)

Nowy Radjoamator 1935/04

Nowy Radjoamator, kwiecień 1935
Numer wydany dnia 15 kwietnia 1935r.

 • TREŚĆ
 • Odbiorniki radjowe na wystawie w Berlinie (66)
 • Działanie biologiczne fal krótkich i ultrakrótkich (70)
 • O próżni, jej znaczeniu i t. zw. technice próżniowej II (74)
 • Metody badania zakłóceń przemysłowych (77)
 • Zachowanie się fal radjowych w atmosferze i warstwach zjonizowanych oraz zjawiska związane (fading, echa, trzaski i t.p.) (84)
 • Podstawy telewizji V (80)
 • DZIAŁ POPULARNY
 • Podstawy radjotechniki V (91)
 • Nowoczesna dwójka sieciowa (92)
 • DZIAŁ KRÓTKOFALOWY
 • Nieco teorji w praktyce krótkofalowca II (99)
 • Krótkofalowy nadajnik graficzno - foniczny T.P.T.G. z modulacją anodową (104)

Nowy Radjoamator 1934/12

Nowy Radjoamator, grudzień, 1934

 • Treść
 • Przepisy budowy anten odbiorczych (419)
 • Dom Broadcastingu angielskiego (427)
 • Podstawy telewizji II (435)
 • Stenoda (440)
 • Zastosowanie żelaza przy wielkich częstotliwościach (442)
 • Przegląd patentów (446)
 • Przegląd prasy i wydawnictw (447)
 • Ze świata (450)
 • DZIAŁ POPULARNY
 • Przystępne podstawy radjotechniki III (451)
 • Trzyzakresowa superheterodyna N.R.A.634.Z. (454)
 • Dwójka dwu-pentodowa N.R.A.122.Z. (463)
 • Ferro 3. trzylampowy odbiornik na prąd zmienny (467)
 • Trzyobwodowa piątka bateryjna N.R.A.315.B. (471)
 • Z przemysłu radjowego (474)
 • DZIAŁ KRÓTKOFALOWY
 • Instalacja nadawczo-odbiorcza krótkofalowa dla prowincji (dokończenie) (475)
 • Kronika krótkofalowa (478)