Krótkofalowiec Polski 1960/05

Krótkofalowiec Polski, Rok I (III-XIV), październik, Nr 5 (23-151), 1960
Miesięcznik Polskiego Związku Krótkofalowców Sekcji Polskiej Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej (I.A.R.U.)
Na okładce: Klub Techniki na obozie ZMS w Mielnie. Krótkofalowiec Radioklubu LPŻ Poznań zapoznaje uczestniczkę obozy z tajemnicami radiostacji.

 • "Gdyby wszyscy ludzie dobrej woli..." (3)
 • QRO: Amatorstwo i amatorstwo (3)
 • Do wszystkich członków PZK (4)
 • Określanie i szukanie przyczyn zakłóceń odbioru telewizyjnego wywołanych pracą radiostacji amatorskich (5)
 • Przypominamy (5)
 • List z Burmy (10)
 • Dalekosiężna propagacja troposferyczna (11)
  Wiadomości ogólne
  Superrefrakcja i dukty troposferyczne
  Propagacja troposferyczna fal rozproszonych.
 • VADEMECUM KRÓTKOFALOWCA (13)
  RL12P35 odpowiednik RS287:
  Dane ogólne
  Dane maksymalne
  Modulacja w siatce trzeciej
  Wzmacniacz mocy małej częstotliwości klasa A
  Charakterystyki i krzywe parametrów lampy RL12P35
 • Specjalna wkładka "Krótkofalowca Polskiego" (15)
  Wykaz prefiksów według podziału świata na strefy krótkofalarskie
 • Prognozy warunków propagacyjnych (22)
 • Bakcyl radioelektonikus (24)
 • Konkursy i zawody (26)
  Radiokonkurs "Przyjaźń"
  Zawody Przyjaźni
 • Na pasmach (28)
 • Dyplomy PZK (29)
 • W oczach laika: Jeszcze nasze matki (30)
 • O czym pisał "Krótkofalowiec Polski" 30 lat temu (31)
 • Konikówka (31)

Krótkofalowiec Polski 1960/04

Krótkofalowiec Polski, Rok I (III-XIV), wrzesień, Nr 4 (22-150), 1960
Miesięcznik Polskiego Związku Krótkofalowców Sekcji Polskiej Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej (I.A.R.U.)
Na okładce: sekretarz techniczny Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców kol. Mieczysław Rybak SP5RM wygłaszający cotygodniowy komunikat Zarządu Głównego przez SP5PZK - Centralną Amatorską Radiostację PZK

 • QRO - pierwsze jaskółki zmian (3)
 • 35 lat temu... (3)
  Pierwsza akcja
  Utworzenie PZK
  Ekspedycja naukowa
  Wobec historii
 • Niektóre zagadnienia dotyczące zakłóceń odbioru programu telewizyjnego powodowanych przez radiostacje amatorskie (5)
 • Nadajnik tranzystorowy na pasmo 3,5MHz (9)
 • U nadawców w Irkucku (11)
 • Międzynarodowy Rok Geofizyczny początkiem polskich badań jonosfery przy pomocy sondowań pionowych - część II (13)
 • Kon-Tiki (14)
 • Dyplomy (15)
  Dyplomy japońskie
  Dyplomy klubowe
  Dyplomy wydawane przez krótkofalowców amerykańskich w Japonii
 • Prognozy warunków propagacyjnych (22)
 • Konkursy i zawody (24)
  International DX Competition
  PACC - Contest 1959
 • Zero czwarty możesz startować! (28)
 • Wspomnienia podróżnika (29)
 • W oczach laika - Tatuś HAM (30)
 • Książki, które mogą się przydać (31)
 • Dyplomy (okł. str. IV)

Krótkofalowiec Polski 1960/02

Krótkofalowiec Polski, Rok I (III-XIV), lipiec, Nr 2 (20-148), 1960
Miesięcznik Polskiego Związku Krótkofalowców Sekcji Polskiej Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej (I.A.R.U.)
Na okładce: harcerze - krótkofalowcy składają Zjazdowi meldunek i pozdrowienia

 • Ze Zjazdu PZK (3)
 • Uchwała Zjazdu (4)
 • Nowe Władze PZK (4)
 • Zagadnienie wykorzystania doświadczeń krótkofalarskich (5)
  Zbieranie materiału ststystycznego w celu kontroli prognoz jonosferycznych
  Obserwacje odbioru na częstotliwościach większych od MUF
  Obserwacje propagacji pozaortodromowej fal krótkich
  Obserwacje zaburzeń jonosferycznych
  Utrzymanie łączności dalekosiężnej na falach ultrakrótkich
  Obserwacje odbioru telewizyjnego i stacji radiofonicznych UKF FM na krańcach zasięgu
  Obserwacje pozahoryzontowego odbioru stacji telewizyjnych i radiofonicznych UKF FM
  Badania warunków propagacji w pasmie 420MHz
 • UKF-y w Miętusiej (11)
  Wobec niebezpieczeństwa
  Zaczęło się
  Jest sygnał
 • VADEMECUM KRÓTKOFALOWCA (13)
  DX Century Club (DXCC)
  Prefiksy
 • Posmak wielkiej przygody (22)
 • Konkursy i Zawody (22)
  Zawody Przyjaźni
  Wyniki II tury Zawodów SP
  "Polski Polny Dzień - 1960"
  Pierwsze azjatyckie zawody DX-owe
 • Tu mówi Ziemia... (27)
 • Prognozy warunków propagacyjnych (28)
 • Na pasmach (30)
 • Dyplomy PZK (31)

Krótkofalowiec Polski 1960/03

Krótkofalowiec Polski, Rok I (III-XIV), sierpień, Nr 3 (21-149), 1960
Miesięcznik Polskiego Związku Krótkofalowców Sekcji Polskiej Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej (I.A.R.U.)
Na okładce: Jerzy Ginter SP4JG z białostockiego Radioklubu ŁPŻ z żoną podczas zawodów "Łowy na lisa" zorganizowanych w lipcu br. przez ZG ŁPŻ z okazji 550 rocznicy bitwy pod Grunwaldem

 • Wobec nowych zadań - przemówienie Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców wygłoszone na Nadzwyczajnym Walnym Zjeździe Delegatów Oddziałów PZK dnia 26.VI.1960r. (3)
 • QRO czy konik nr 124? (3)
 • PZK reprezentantem wszystkich krótkofalowców (5)
 • Pierwsze zebranie (8)
  Sprawy zjazdowe
  Sprawy organizacyjne
  Sprawy finansowe
  Sprawy wydawnicze
 • Jak nas informują (8)
  W sprawie użytkowania pasm amatorskich
 • Międzynarodowy Rok Geofizyczny początkiem polskich badań jonosfery przy pomocy sondowań pionowych (9)
 • Kon-Tiki (10)
 • VADEMECUM KRÓTKOFALOWCA (13)
  Dane i charakterystyki lamp elektronowych
  ECC81 (odpowiedniki, dane maksymalne, wzmacniacz w.cz., zalecane układy pracy lampy, charakterystyki i krzywe parametrów lampy)
 • Międzynarodowa tabela czasu (15)
 • Na polach Grunwaldu (23)
 • Planowane DX-y (25)
 • Prognozy warunków propagacyjnych (26)
 • Kącik YL (28)
  Seniorka polskich krótkofalarek SP2MS ma głos
  Polskie YL
 • Krótkie fale czuwają nad spokojem i bezpieczeństwem (29)
 • W oczach laika - moralne QSL (30)
 • O czym pisał Krótkofalowiec Polski 30 lat temu (31)
 • Już w najbliższych numerach (okł. str. IV)

Krótkofalowiec Polski 1960/01

Krótkofalowiec Polski, Rok I (III-XIV), Nr 1 (19-147), 1960
Miesięcznik Polskiego Związku Krótkofalowców Sekcji Polskiej Międzynarodowej Unii Radioamatorskiej (I.A.R.U.)
Na okładce: krótkofalarskie małżeństwo: inż. Krzysztof Słomczyński SP5HS i inż. Zofia Słomczyńska SP5YL - przy swojej aparaturze nadawczo - odbiorczej

 • Wypowiedź Ministra Łączności mgr inż. Z. Moskwy (3)
 • Od Redakcji (3)
 • Do wszystkich krótkofalowców polskich (4)
 • Życzenia z okazji wydania Nr 1 "Krótkofalowca Polskiego" (5, 6, 7)
 • Z kroniki dyplomatycznej PZK (5)
 • Młodzi krótkofalowcy (7)
 • Tu mówi Rozgłośnia Harcerska (8)
 • Podział pasma 145MHz w Polsce (9)
 • Pierwsze QSO stacji polskich na międzynarodowych pasmach UKF (10)
 • DX stacji polskich w pasmie 144MHz (10)
 • VADEMECUM KRÓTKOFALOWCA (wkładka)
  Reflektometr i miernik mocy przejściowej - mgr inż. Czyż SP5RP
  Wstęp
  Przedmiot i metoda pomiarów
  Zasada działania przyrządu
  Wykonanie praktyczne
  Zestrojenie przyrządu i pomiary
  Uwagi końcowe
 • Prognozy jonosferyczne (11)
 • Prognozy warunków propagacyjnych (12)
 • Radiowa harcerska ofensywa kulturalna (14)
 • Rok 1959 na UKF (15)