Radio dla Techników i Amatorów 1946/05


RADIO dla Techników i Amatorów, Rok I, Maj 1946r., Nr 3.

 • Dom Radia Belgijskiego w Brukseli (1)
     Dyrekcja i pracownicy Polskiego Radia powzięli inicjatywę wybudowania w Warszawie w ciągu najbliższych lat wielkiego domu radiowego, który pomieściłby w sobie wszystkie biura związane z pracą Polskiego Radia: studia, amplifikatornie, kamery do nagrywania, garaże itd.
     Niewiele radiofonii europejskich może poszczycić się już takimi domami, toteż sądzimy, że Czytelników naszych zainteresuje krótki opis jednego z najbardziej nowoczesnych domów tego rodzaju, służących radiofonii belgijskiej.
 • Modulacja częstotliwości (dokończenie) (4)
     Podane w części pierwszej artykułu (patrz numer 1 z marca) podstawowe elementy odbiornika fal z modulacją częstotliwości pozwolą nam zrozumieć działanie kompletnego odbiornika dla fal metrowych, którego schemat podajemy na rys.1.
  • Uwagi dotyczące konstrukcji odbiornika dla fal z modulacją częstotliwości.
  • Nadajnik z modulacją częstotliwości.
 • Przegląd zagadnień w budowie odbiorników (dokończenie) (8)
     Najczęściej stosuje się szeregowe połączenie kondensatora i zmiennego oporu, równoległe do siatki lub anody końcowej lampy, co pozwala w sposób ciągły osłabić wysokie tony. Na niskie tony można wpłynąć zamieniając kondensator przez dławik. O ile regulacja wstęgi w obwodach wysokiej częstotliwości jest sprzężona mechanicznie z regulacją w niskiej częstotliwości, mówimy o regulacji podwójnej szerokości wstęgi.
  • Poprawianie jakości odtwarzania.
  • Uproszczenie obsługi.
 • Transformatory i dławiki niskiej częstotliwości (ciąg dalszy) (12)
     Na częstotliwościach wysokich we wzmacniaczu dławikowym dochodzi jeszcze pojemność własna dławika, co znowu pogarsza sprawę. Przy zastosowaniu nowoczesnych materiałów magnetycznych (permalloy, anchyster) posiadających dużą przenikliwość magnetyczną względnie łatwo jest uzyskać duże wartości indukcyjności przy małej ilości zwojów, a co za tym idzie małe wymiary i pojemności własne.
 • Przegląd schematów (17)
     W numerze bieżącym podajemy trzy układy opracowane przez firmę Philips.
  • Schemat numer 9: super 3-lampowy.
  • Schemat numer 10: super Reflex.
  • Schemat numer 11: ciekawy schemat odbiornika ze zwrotnym sprzężeniem
 • Wykaz lamp do odbiorników (20)
     W bieżącym numerze naszego miesięcznika rozpoczynamy druk wykazu lamp i niektórych danych technicznych do radioodbiorników różnych firm i typów, znajdujących się na naszym rynku.
 • Regenerowanie lamp radiowych (22)
     Trudności znalezienia na rynku lamp typów starszych oraz ich wysoki koszt zmuszają do zastanowienia się nad zagadnieniem przywrócenia własności elektrycznych lampom, które na skutek długotrwałej pracy lub krótkotrwałego przeciążenia straciły zdolności emisyjne i nie nadają się do użytku w odbiornikach.
  • Katody żarzone bezpośrednio.
  • Katody żarzone pośrednio.
  • Katody o nierozpoznanej budowie.
 • Lampy amerykańskie (24)
     W dalszym ciągu podajemy dane charakterystyczne lamp produkcji amerykańskiej.
 • Obliczanie układów wibratorowych (26)
     Zadaniem wibratora jest zazwyczaj transformacja stałego napięcia niskiego na stałe napięcie wysokie, co ma znaczenie szczególnie przy zasilaniu aparatury lampowej przez akumulator (odbiorniki bateryjne i samochodowe).
 • Pomiarowe generatory wysokiej częstotliwości (27)
     Przy badaniu odbiorników oraz ich strojeniu niezbędny jest pomiarowy generator wysokiej częstotliwości. Ponieważ nabycie podobnego przyrządu napotyka obecnie na wielkie trudności, podajemy w niniejszym artykule zasadnicze wytyczne dotyczące schematów i konstrukcji pomiarowego generatora.
 • Odpowiedzi Redakcji (30)
 • Nomogram numer 3 (32)
    Obliczanie indukcyjności transformatorów i dławików.

Radio dla Techników i Amatorów - cała lista