Radio dla Techników i Amatorów 1946/11


RADIO dla Techników i Amatorów, Rok I, Listopad 1946r., Nr 9.

 • Z żałobnej karty - Śp. inż. Władysław Heller (1)
 • Z kraju i zagranicy (2)
  • "Panoramic Adaptor".
  • Radar dla niewidomych.
  • Radiowe boje przeciw łodziom podwodnym.
 • Rozwój radiofonii i przemysłu radiotechnicznego w 5-letnim planie gospodarczym ZSRR 1946-1950 (5)
  • Rozwój radiofonii.
  • Zadanie przemysłu radiotechnicznego.
 • Fale ultrakrótkie (Dokończenie) (8)
  • Telewizja.
  • Retransmisyjne linie ultrakrótkofalowe.
 • Postępy w dziedzinie radiolokacji (Dokończenie) (9)
 • Charakterystyczne wielkości obwodu oscylatora (11)
 • Lampy typu wojskowego (14)
 • Komunikacja ultrakrótkofalowa na kilku falach nośnych (17)
 • Przegląd schematów (20)
  • Schemat numer 20: Super 4-lampowy "Aga".
  • Schemat numer 21: Super "Radiola" S.R.A.
 • Dwójka na prąd stały i zmienny Ra 2101 U.
 • Od Redakcji - errata (24)
 • Rozmaitości (25)
 • Kącik krótkofalowca (27)
  Po kursie znaków Morse'a przystępujemy do nasłuchu stacyj amatorskich.
 • Wykaz lamp do odbiorników - Aparaty firmy P.Z.T. (29)
 • Odpowiedzi redakcji (30)
 • Nomogram numer 8 (32)
  • Cewki na rdzeniach ferrocartowych.

Radio dla Techników i Amatorów - cała lista