Radio dla Techników i Amatorów 1949/10


RADIO dla Techników i Amatorów, Rok IV, Październik 1949r., Nr 10.

 • Z kraju i zagranicy (1)
  • Wystawa Radzieckiego Przemysłu Telekomunikacyjnego.
      W ogromnym Muzeum Politechnicznym w Moskwie przy Pl. Dzierżyńskiego, znajduje się stała wystawa przemysłu środków łączności. W jedenastu salach zebrane są modele aparatur z dziedziny radia, telefonii i telegrafii, wytwarzanych przez przemysł radziecki, plansze, makiety, wykresy, rysunki, fotografie, zmontowane w poglądowy sposób uproszczone modele ze szczegółowymi wyjaśnieniami i instrukcjami uruchomienia.
  • W paru słowach...
 • Przyrząd do badania lamp (7)
     W naszym miesięczniku nie opisywaliśmy dotychczas ważnego a podstawowego instrumentu jakim jest w praktyce radioamatora i radiotechnika - przyrząd do badania lamp. Dwa razy aparat taki opisywał nasz bratni tygodnik "Radio i Świat", a mianowicie w r. 1945 Nr 15 pt. "Przyrząd do badania emisji lamp" oraz w r. 1947 Nr 36/37 pt. "Przyrząd do badania lamp". Obydwa te aparaty robiły użytek z jednakowej zasady przedstawionej na rys. 1.


Rys. 1.

 • Telewizja (IV) (17)
 • Przesyłanie programów radiowych drogą kablową (23)
  • Część 8: Połączenia bezdrutowe, ruchome i stałe.
 • Przegląd schematów (24)
  • Schemat numer 62: Odbiornik radiowy "Tesla T713".
  • Schemat numer 63: Odbiornik radiowy "Blaupunkt 6W69".
 • Krótkofalarstwo (38)
  • Pierwsze licencje.
  • Stacja SP5 AB.
 • Modulacja drgań wielkiej częstotliwości (29)
 • Nomogram numer 29 (31)
  • Uniwersalna krzywa rezonansu.
 • Odpowiedzi Redakcji (31)

Radio dla Techników i Amatorów - cała lista