Radioamator 1950/08

Radioamator, sierpień 1950r., rok I, numer 8

 • Nowe osiągnięcia polskiej radiofonii
 • Przysposobienie młodych radioamatorów
 • Budowa eliminatora
 • Demonstracyjny model aparatury do wykrywania materiałów ferromagnetycznych
 • Uczmy się radiotechniki (7)
 • To wcale nie trudne (7)
 • Schemat odbiornika Körting Unix R 2100 WL i R 2100 GL
 • Spróbujmy zbudować adapter
 • Dlaczego właśnie superheterodyna
 • Słownictwo radiotechniczne
 • Odpowiedzi redakcji