Radioamator 1958/01

Radioamator, styczeń 1958r., rok VIII, Nr 1

 [Zawartość (pdf)]

 • Z kraju i zagranicy (1)
 • Graniczna czułość odbiorników (4)
 • Podstawowe zasady montażu i obsługi układów z tranzystorami (6)
 • Co i gdzie produkują? (8)
 • Miniaturowa bateria atomowa (10)
 • Z prasy zagranicznej
 • Detektor jako podwajacz napięć (11)
 • Dwójka turystyczna "Refleks" (11)
 • Sweep-generator (12)
 • Schemat ideowy układu do odbioru stacji lokalnych (13)
 • Mostek do pomiarów indukcyjności dławików i transformatorów (14)
 • Z prasy krajowej (15)
 • Przegląd schematów
  • Odbiornik Berolina 8E171 (16)
 • Źródła wysokich napięć dla kineskopów (19)
 • KF i UKF
  Praktyczne dopasowanie fidera do anteny UKF (dok.) (21)
 • Powyżej 50MHz (24)
 • Rozwiązujemy sami (27)
 • Ćwiczenia rozrywkowe (28)
 • Porady (29)
 • Wykaz stacji radiofonicznych (cz. I) (30)
 • Plan wydawniczy redakcji łączności WK na rok 1958 (31)