Nowy Radjoamator 1935/01

Nowy Radjoamator, styczeń, 1935

 • Treść
 • Przepisy na korzystanie z sieci prądu silnego, jako z anten lub uziemień (2)
 • Przepisy na korzystanie z sieci telefonicznych jako z anten lub uziemień (3)
 • O próżni, jej znaczeniu i tak zwanej technice próżniowej (4)
 • Zachowanie się fal radjowych w atmosferze i warstwach zjonizowanych oraz zjawiska związane (fading, echa, trzaski i t.p.) (6)
 • Podstawy telewizji III (11)
 • Zastosowanie komórek i ogniw fotoelektrycznych dla celów telemechaniki (16)
 • Prawidłowa budowa anten (19)
 • Nowe nomenklatury na nowych lampach (21)
 • Ze świata (22)
 • Przegląd patentów (23)
 • Przegląd prasy (24)
 • DZIAŁ POPULARNY
 • Podstawy radjotechniki VI (25)
 • Czy zawsze można używać woltomierza do mierzenia napięcia? (27)
 • Trzyobwodowa piątka bateryjna NRA315B (dokończenie) (29)
 • Amerykańska czwórka (32)
 • Czterolampowa superheterodyna bateryjna "4S.B." (37)
 • Odnajdywanie uszkodzeń w odbiornikach radjowych II (42)
 • Wiadomości praktyczne II (43)
 • Wycinanie ramek rdzenia transformatora (47)
 • DZIAŁ KRÓTKOFALOWY
 • Nieco teorji w praktyce krótkofalowca (49)
 • Rozchodzenie się pola elektromagnetycznego o bardzo wielkiej częstotliwości (54)
 • Fale metrowe w radjofonji (56)
 • "Kontroler" (64)
 • Kronika krótkofalowa (64)
 • Komunikat Polskiego Klubu Radjonadawców (64)