Nowy Radjoamator 1935/04

Nowy Radjoamator, kwiecień 1935
Numer wydany dnia 15 kwietnia 1935r.

 • TREŚĆ
 • Odbiorniki radjowe na wystawie w Berlinie (66)
 • Działanie biologiczne fal krótkich i ultrakrótkich (70)
 • O próżni, jej znaczeniu i t. zw. technice próżniowej II (74)
 • Metody badania zakłóceń przemysłowych (77)
 • Zachowanie się fal radjowych w atmosferze i warstwach zjonizowanych oraz zjawiska związane (fading, echa, trzaski i t.p.) (84)
 • Podstawy telewizji V (80)
 • DZIAŁ POPULARNY
 • Podstawy radjotechniki V (91)
 • Nowoczesna dwójka sieciowa (92)
 • DZIAŁ KRÓTKOFALOWY
 • Nieco teorji w praktyce krótkofalowca II (99)
 • Krótkofalowy nadajnik graficzno - foniczny T.P.T.G. z modulacją anodową (104)