Nowy Radjoamator 1935/07

Nowy Radjoamator, lipiec, 1935

 • Treść
 • Od wydawnictwa (115)
 • Zastosowanie anten ramowych w radjogonjometrji (115)
 • Wierność audycji (120)
 • O próżni, jej znaczeniu i t. zw. technice próżniowej III (dokończenie) (126)
 • Prawidłowa budowa anten (dokończenie) (129)
 • Przegląd prasy i wydawnictw (133)
 • Przegląd patentów (135)
 • Ze świata (136)
 • DZIAŁ POPULARNY
 • Ferro 123Z (137)
 • Selektywna trójka "Ferrocart" na baterję (139)
 • Wzmacniacz do urządzeń zcentralizowanych (141)
 • Jak ulepszyć odbiornik? (144)
 • 18 watowy wzmacniacz mocy (147)
 • Odnajdywanie uszkodzeń w odbiornikach radjowych III (152)
 • DZIAŁ KRÓTKOFALOWY
 • Uniwersalny przyrząd pomiarowy dla krótkofalowca (154)
 • Przyczynek do historji krótkofalarstwa w Polsce (157)
 • Kronika krótkofalowa (160)