Nowy Radjoamator 1935/08

Nowy Radjoamator, sierpień, 1935

 • Radjoamatorstwo (162)
 • Zagadnienie koncentracji fal akustycznych dla celów radjofonji (163)
 • Co nam przyniesie nowy sezon radjowy w dziedzinie lamp katodowych (167)
 • Budowa cewek na rdzeniach ferromagnetycznych (171)
 • Odnajdywanie uszkodzeń w odbiornikach radjowych (174)
 • Dwójka doświadczalna bis ze zrównoważoną reakcją (176)
 • Bateryjna czwórka "Kresowa" (180)
 • Trójka z binodą D 123 Z (183)
 • Trzyobwodowa trójka na prąd zmienny S.133.Z. (186)
 • Co nam oferują radjofirmy (189)
 • Radjo na Zlocie w Spale (191)
 • Odpowiedzi Redakcji (192)