Radio dla Techników i Amatorów 1946/09

Radio dla Techników i Amatorów, listopad 1946r., rok I, Nr 9

 • Z żałobnej karty: Śp. inż. Władysław Heller (1)
 • Z kraju i zagranicy (2)
  "Panoramic Adaptor". Radar dla niewidomych. Radiowe boje przeciw łodziom podwodnym.
 • Rozwój radiofonii i przemysłu radiotechnicznego w 5-letnim planie gospodarczym ZSRR 1946-50 (5)
  Rozwój radiofonii. Zadanie przemysłu radiotechnicznego.
 • Fale ultrakrótkie (dokończenie) (8)
  Telewizja. Retransmisyjne linie ultrakrótkofalowe.
 • Postępy w dziedzinie radiolokacji (dokończenie) (9)
 • Charakterystyczne wielkości obwodu oscylatora (11)
 • Lampy typu wojskowego (14)
 • Komunikacja ultrakrótkofalowa na kilku falach nośnych (17)
 • Przegląd schematów (20)
  • Odbiornik radiowy "Aga" 1651
  • Radiola S.R.A.
  • Dwójka na prąd stały i zmienny Ra 2101U (23)
 • Rozmaitości (25)
 • Kącik krótkofalowca (27)
 • Wykazy lamp do odbiorników: aparaty firmy P.Z.T. (29)
 • Odpowiedzi redakcji (30)
 • Nomogram Nr 8 (32)
  Cewki na rdzeniach ferrocartowych.