Radio dla Techników i Amatorów 1946/10

Radio dla Techników i Amatorów, grudzień 1946r., rok I, Nr 10

 • Z kraju i zagranicy (1)
  Radiofonia przewodowa w Europie Zachodniej. Najmniejszy Super. Magnetyczny kompas przekaźnikowy.
 • Europejski plan rozdziału fal dla radiofonii (6)
 • Odbiorniki superreakcyjne (Wireless World, June 1946) (9)
 • Kondensatory próżniowe (12)
  Zasada stosowania. Właściwości dielektryków gazowych. Stałość warunków mechanicznych i elektrycznych.
 • Przegląd schematów (14)
  • Odbiornik T689 (Radiotechnika w Rydze)
  • Saba S-582
 • Cechowanie i posługiwanie się signalgeneratorem (17)
  Cechowanie oscylatora. Zestrajanie odbiorników. Pomiary i wyrównywanie obwodów wysokiej częstotliwości.
 • Lampy wojskowe, specjalne i komunikacyjne (24)
 • Rozmaitości (26)
 • Jeszcze o rozwoju radiofonii w ZSRR (27)
 • Kącik krótkofalowca (28)
 • Odpowiedzi Redakcji (29)
 • Nomogram Nr 9 (31)
  Indukcyjność cewki ekranowanej.
 • Radio miesięcznik dla techników i amatorów Rok I - 1946 : spis treści (32)