Radio dla Techników i Amatorów 1947/03

Radio dla Techników i Amatorów, marzec 1947r., rok II, Nr 3

[Zawartość - część 1 (PDF)] [Zawartość - część 2 (PDF)] 

 • Z kraju i zagranicy (1)
  W wystawy "Przemysł Ziem Odzyskanych". Nowa radiostacja w Leningradzie. Sowieckie lampy rozbierane dużej mocy.
 • Subminiaturowy sprzęt radiowy w Stanach Zjednoczonych A.P. (3)
  Lampy subminiaturowe. Zasilanie układów subminiaturowych. Części konstrukcyjne.
 • Fizyka atomowa (dalszy ciąg) (6)
 • National Broadcasting Corporation N.B.C. (korespondencja własna z Ameryki) (8)
  Organizacja N.B.C. Dalekopisy. Studia. Centralna amplifikatornia. Nagrywanie. Audycje spoza studiów. Klimatyzacja powietrza.
 • Oscylograf katodowy (12)
  Pomiar napięć. Pomiar prądu. Pomiar częstotliwości. Pomiar przesunięcia fazowego. Pomiar mocy. Badanie przebiegów i określenie zniekształceń. Pomiar głębokości i badanie jakości modulacji. Sposób zdejmowania krzywej rezonansu odbiornika.
 • Dla początkujących - Dwójka bateryjna (18)
 • Dla początkujących - Jak czytać schemat? (21)
 • Radiofonia przewodowa (27)
  Radiofonia przewodowa wielkiej częstotliwości po przewodach i kablach telefonicznych. Opis aparatury. System radiofonii przewodowej na przewodach oświetleniowych. System radiofonii przewodowej małej częstotliwości na przewodach telefonicznych.
 • Odpowiedzi redakcji (31)
 • Nomogram Nr 11 (32)
  Opór indukcyjny i pojemnościowy.