Radio dla Techników i Amatorów 1947/04

Radio dla Techników i Amatorów, kwiecień 1947r., rok II, Nr 4

[Zawartość - część 1 (PDF)] [Zawartość - część 2 (PDF)] 

 • Z kraju i zagranicy (1)
  Radiofonia przewodowa w Anglii. Telewizja kolorowa na razie nieaktualna w U.S.A! (korespondencja własna z Ameryki). Z rynku amerykańskiego: miniaturowe kondensatory, oscylograf "kieszonkowy", nowa kolba elektryczna, kieszonkowy omomierz, signalgenerator o stałych częstotliwościach.
 • Subminiaturowy sprzęt radiowy w Stanach Zjednoczonych A.P. (korespondencja własna z Ameryki - dokończenie) (3)
  Drukowane obwody radioelektryczne. Lampy subminiaturowe Sylvania.
 • Problemy współczesnej radiotechniki (6)
 • Słyszalność stacji nadawczych Polskiego Radia na terenie Polski (9)
  Wstęp. Moce radiostacyj. Wpływ anten. Zasięgi stacji P.R. w porze dziennej. Słyszalność stacyj P.R. w porze nocnej. Zakłócenia w odbiorze wywołane pracą stacji na falach wspólnych lub zbliżonych. 
 • Fizyka atomowa (dalszy ciąg) (13)
 • Prosty przyrząd do pomiarów pojemności (17)
  Wykonanie. Uruchomienie.
 • Przegląd schematów (20)
  • VEF M507
 • Radiofonia przewodowa małej częstotliwości (22)
  Stacje radiowęzłów. 
 • Rozmaitości (27)
  Przenośne urządzenia wzmacniające. Odbiornik kieszonkowy. Wykrywacze min.
 • Odpowiedzi redakcji (31)
 • Nomogram Nr 12 (32)
  Układy zasilające - filtry.