Radio dla Techników i Amatorów 1947/05

Radio dla Techników i Amatorów, maj 1947r., rok II, Nr 5

 • Z kraju i zagranicy (1)
  U naszych sąsiadów: Z.S.R.R., Czechosłowacja. Z rynku amerykańskiego: przystawka do przesyłania i odbierania druków, fotografii itd., nowe przyrządy pomiarowe, cewki o zmiennym współczynniku indukcji.
 • W instytucie badawczym R.C.A. w Princeton (U.S.A.) (korespondencja własna z Ameryki) (3)
 • Zasady obliczania odbiorników i wzmacniaczy (6)
 • O decybelach, fonach i neperach (9)
  Wstęp. Matematyczne podstawy logarytmicznego układu jednostek pomiarowych.
 • Elementy RLC, budowa i pomiary (11)
  Zależność wartości oporów od czynników zewnętrznych: wpływ temperatury. Wpływ częstotliwości. Pomiary oporów.
 • Prosty przyrząd do pomiarów indukcyjności (18)
 • Przegląd schematów (20
  • Wzmacniacz 50W typ AB
  • Wzmacniacz 50W typ AB produkowany Państwową Wytwórnię Radiotechniczną w Łodzi
 • Rozmaitości (22)
  Nowy detektor: dioda z kryształem germanu. Nowe rozwiązanie serwisowych przyrządów pomiarowych.
 • Radiofonia przewodowa niskiej częstotliwości (ciąg dalszy) (26)
  Sieć transmisyjna. Urządzenia odbiorcze.
 • Odpowiedzi Redakcji (31)
 • Nomogram Nr 13 (32)
  Obciążalność oporów.