Radio dla Techników i Amatorów 1947/07-08

Radio dla Techników i Amatorów, lip.-sierp. 1947r., rok II, Nr 7-8

[Zawartość - część 1 (PDF)] [Zawartość - część 2 (PDF)] 

 • Z kraju i zagranicy (1)
  Rozbudowa polskiej radiofonii. Przydział fal dla krótkofalowców. Radiolympia.
 • Nowy nadajnik średniofalowy o mocy 50 kilowatów dla Wrocławia (korespondencja własna z Ameryki) (3)
  Dane charakterystyczne nadajnika typu BTA-SOF. Rozplanowanie nadajnika. Uproszczony schemat ideowy.
 • Radiolympia (specjalny raport dla mies. "Radio") (7)
 • Fizyka atomowa (dokończenie) (10)
 • Zasilanie odbiorników i wzmacniaczy z sieci prądu zmiennego (dokończenie) (12)
  Wybór lampy prostowniczej. Maksymalny prąd lampy. Moc tracona na anodzie lampy. Napięcie zwrotne. Określenie wielkości transformatora. Filtry.
 • Tongenerator (generator akustyczny) (18)
 • Rozmaitości (24)
  Detektor mocy. Synchrodyna. 
 • Przegląd schematów (27)
  • Odbiornik firmy Hornyphon typ "Horny Trix Pentode W"
  • Odbiornik typ "Hagenuk 237W"
 • Lampy serii 21 (30)
 • Odpowiedzi Redakcji (32)
 • Nomogram Nr 15 (32)
  Uproszczone obliczenie cewek jedno i wielowarstwowych.