Radio dla Techników i Amatorów 1948/01-02

Radio dla Techników i Amatorów, stycz-luty 1948r., rok III, Nr 1/2

 • Z kraju i zagranicy (1)
  Konferencja Radiofoniczna w Kopenhadze. Radiostacja amatorska Narodów Zjednoczonych.
 • Wzmacniacze mocy częstotliwości akustycznej (3)
  Wzmacniacz niesymetryczny z lampą trójelektrodową. Wzmacniacz z pentodą. Wzmacniacz przeciwsobny kl. A i AB. Wzmacniacz kl. B.
 • Zasady obliczania odbiorników i wzmacniaczy (Dalszy ciąg) (10)
 • Obliczenie kondensatora katodowego (14)
 • Wtórnik katodowy (dokończenie) (17)
  Wtórnik katodowy jako detektor o nieskończonej oporności. Wtórnik katodowy z wejściem od katody. Wtórnik katodowy jako dzielnik fazowy. Praktyczna forma wtórnika katodowego.
 • Systemy i wzorce jednostek elektrycznych (19)
  Wstęp. System absolutny jednostek elektrostatycznych i elektromagnetycznych. System praktyczny jednostek absolutnych.
 • Przegląd schematów (22)
  • Odbiornik radiowy Nora typ W791
  • Odbiornik radiowy Blaupunkt 3GW 146
 • Opory "Standard" (25)
 • Lampy oscylograficzne (29)
 • Odpowiedzi Redakcji (31)
 • Nomogram Nr 18:
  Spadek wzmocnienia na wyższych częstotliwościach akustycznych (32)