Radio dla Techników i Amatorów 1949/01-02

Radio dla Techników i Amatorów, styczeń-luty 1949r., rok IV, Nr 1/2

 • Z kraju i zagranicy (1)
  Radio-teleskop
  Radar w przyrodzie
 • Mostek do pomiarów oporności i pojemności (3)
  Mostek Wheatstone'a
  Pomiar pojemności
  Pomiar cewek
  Wzmacniacz
  Optyczny wskaźnik elektronowy
  Skalowanie mostka
 • Głośnik dynamiczny (ciąg dalszy) (8)
  Sprzężność elektrodynamiczna
  Przekształcenie układu o sprzężności elektrodynamicznej
  Warunki pracy źródła prądu elektrycznego
 • Reperacja kondensatorów elektrolitycznych (12)
 • Nowe ogniwa (15)
 • Przesyłanie programów radiowych drogą kablową (18)
  Część 3: Teoria linii, właściwości przenoszenia
 • Przegląd schematów (22)
  • Odbiornik radiowy ryskiej fabryki "Radiotechnika" typ T755
  • Odbiornik Telefunken T3877S typu samochodowego
 • Krótkofalarstwo (25)
  Sposób prowadzenia korespondencji
 • Podwajanie częstotliwości (28)
 • Prosty pomiar ilości zwojów w transformatorze (31)
 • Odpowiedzi Redakcji (31)
 • Nomogram Nr 24 (32)
  Wyznaczanie mocy urządzeń dźwiękowych