Radio dla Techników i Amatorów 1949/03-04

Radio dla Techników i Amatorów, marzec-kwiecień 1949r., rok IV, Nr 3/4

 • Z kraju i zagranicy (1)
  Budowa radiostacji w Raszynie.
  Elektronika w fotografii.
  Transistor spółosiowy.
 • Rozciąganie zakresów na falach krótkich (4)
  Systemy rozciągania zakresów.
  Obliczenie obwodów wielkiej częstotliwości z rozciąganiem zakresów.
  Praktyczny sposób obliczenia.
  Przykłady liczbowe.
 • Superheterodyna bateryjna (9)
  Przesyłanie programów radiowych drogą kablową (16)
  Część 4: Pomiar tłumienia:
    Miernik tłumienia.
    Praktyczne wykonanie pomiaru.
    Opór wejściowy i opór falowy.
    Opór falowy.
    Przykład.
 • Skale odbiorników (19)
 • Przegląd schematów (22)
  • Odbiornik radiowy Philips 203U
  • Odbiornik radiowy Philips 204U
 • Krótkofalarstwo (25)
  Zasadnicze układy amatorskich nadajników wielkiej częstotliwości.
  Skróty amatorskie (slang).
 • Mikro-rowek - nowe płyty gramofonowe (29)
 • Odpowiedzi Redakcji (31)
 • Nomogram Nr 25 (31)
  Dokładne obliczanie cewek jednowarstwowych.