Radio dla Techników i Amatorów 1949/05-06

Radio dla Techników i Amatorów, maj-czerw. 1949r., rok IV, Nr 5/6

 • Z kraju i zagranicy (1)
  Międzynarodowa konferencja radiotechniczna dla fal krótkich - Mexico-City 1948/49.
  Plan przydziału częst. - godz. dla Polski na okres średnich plam słonecznych.
  Centrum krótkofalowe.
  Radiostacja z modulacją częstotliwości.
 • Techniczne wozy radiowe (4)
 • Telewizja (8)
 • Zasilacz wibratorowy (12)
 • Ułatwiona metoda posługiwania się anodowymi charakterystykami lamp katodowych (16)
 • Przesyłanie programów radiowych drogą kablową (21)
  Część 5: Wzmacniaki.
  Działanie wzmacniaka.
  Wzmacniaki radiowe.
  Wzmacniak główny.
  Wzmacniak dodatkowy.
 • Krótkofalarstwo; Znaki narodowościowe (prefiksy) (25)
 • Odpowiedzi Redakcji (26)
 • Przegląd schematów (26
  • Odbiornik Telefunken 965 WK
  • Odbiornik Telefunken 975 WK.
 • O lutowaniu (29)
 • Nomogram Nr 26:
  Obliczanie cewek jednowarstwowych (31)