Radio dla Techników i Amatorów 1949/07-08

Radio dla Techników i Amatorów, lipiec-sierpień 1949r., rok IV, Nr 7/8

 • Pięć lat pracy radiofonii polskiej (1)
 • Z kraju i zagranicy (4)
  Automatyczna produkcja odbiorników.
  Supermalloy - nowy materiał o najwyższej przenikliwości.
 • Częstotliwości zwierciadlane i gwizdy superheterodyny (7)
 • Telewizja (II) (12)
  Mechaniczne systemy telewizyjne.
 • Przesyłanie programów radiowych drogą kablową (19)
  Część VI: Korektory.
 • Odpowiedzi Redakcji (20)
 • Super z jednym obwodem strojonym (21)
 • Krótkofalarstwo (25)
  Bęben cewkowy do odbiornika pasmowego 1-V-1.
  Znaki narodowościowe (prefiksy) - dokończenie.
 • Bezdławikowy filtr zasilacza odbiornika "Pionier" (27)
 • Przegląd schematów (28)
  • Odbiornik radziecki ARZ-49
  • Odbiornik Państwowych Zakładów Teleradiotechnicznych (PZT) model Echo 128
 • Nowy materiał magnetyczny dla wielkiej częstotliwości (31)
 • Nomogram Nr 27 (32)
  Obliczanie cewek wielowarstwowych.