Radio dla Techników i Amatorów 1949/09

Radio dla Techników i Amatorów, wrzesień 1949r., rok IV, Nr 9

 • Z kraju i zagranicy (1)
  Otwarcie radiostacji w Raszynie.
  Centralna Radiostacja P.R.
  Rozgłośnia Centralna.
  243 nowe radiowęzły.
  Obchód pięciolecia Odrodzonego Polskiego Radia.
  Detektor na głośnik.
  W paru słowach...
 • Nowoczesne anteny nadawcze dla fal średnich i długich (5)
 • Oscylator RC częstotliwości akustycznych (12)
 • Rozciąganie zakresów na falach krótkich (14)
  Część II: Specjalny stopień krótkofalowy z dodatkową przemianą częstotliwości.
 • Telewizja (III) (20)
 • Przesyłanie programów radiowych drogą kablową (25)
  Część VII: Urządzenia małej częstotliwości w rozgłośniach radiowych.
 • Elektrostatyczny woltomierz z triodą (26)
 • Krótkofalarstwo (28)
  Komunikat Zarządu Głównego Polskiego Związku Krótkofalowców.
 • Przegląd schematów (28)
  • Odbiornik Echo 231Z produkcji Polskich Zakładów Tele-Radiotechnicznych
  • Odbiornik radiowy Orion
 • Odpowiedzi Redakcji (31)
 • Nomogram Nr 28 (31)
  Indukcyjność cewek ekranowanych