Radio dla Techników i Amatorów 1949/10

Radio dla Techników i Amatorów, październik 1949r., rok IV, Nr 10

 • Z kraju i zagranicy (1)
  Wystawa Radzieckiego Przemysłu Telekomunikacyjnego.
  W paru słowach...
 • Przyrząd do badania lamp (7)
 • Telewizja (IV) (17)
 • Przesyłanie programów radiowych drogą kablową (23)
  Część 8: Połączenia bezdrutowe, ruchome i stałe.
 • Przegląd schematów (24)
  • Odbiornik radiowy Tesla T713
  • Odbiornik radiowy Blaupunkt 6W69
 • Krótkofalarstwo (28)
  Pierwsze licencje.
  Stacja SP5 AB.
 • Modulacja drgań wielkiej częstotliwości (29)
 • Odpowiedzi Redakcji (31)
 • Nomogram Nr 29 (31)
  Uniwersalna krzywa rezonansu.