Radio dla Techników i Amatorów 1949/11

Radio dla Techników i Amatorów, listopad 1949r., rok IV, Nr 11

 • Z kraju i zagranicy (1)
  Doświadczenia radiofonizacji wielkiej konferencji (III Sesja ONZ)
  W paru słowach.
 • Naprawa i strojenie odbiorników (4)
  Urządzenie warsztatu.
  Wyposażenie mechaniczne warsztatu.
  Wyposażenie elektryczne warsztatu.
  Wyposażenie radiotechniczne warsztatu.
 • Turystyczna dwójka bateryjna (11)
 • Telewizja (V) (14)
 • Przegląd schematów (20)
  • Odbiornik radiowy Mende 240WDK
  • Odbiornik sieciowo-bateryjny Philips 122ABC
 • Krótkofalarstwo (23)
  Krótkofalowa antena nadawcza z fiderem jednoprzewodowym
 • Tabele lamp (26)
  Do artykułu "Przyrząd do badania lamp" z Nr 10 "Radio"
 • Nowe wydawnictwo (30)
  Prof. dr inż. Janusz Groszkowski "Technika wysokiej próżni", Państwowy Instytut Telekomunikacyjny, 1948
 • Odpowiedzi Redakcji (31
 • Nomogram Nr 30 (31)
  Uniwersalna krzywa wzmocnienia wzmacniacza oporowego na niskich częstotliwościach