Radio dla Techników i Amatorów 1949/12

Radio dla Techników i Amatorów, grudzień 1949r., rok IV, Nr 12

 • Z kraju i zagranicy (1)
  Podpisanie umowy o współpracy między Polskim Radiem a Wszechzwiązkowym Komitetem Radiowym.
  Otwarcie nowej stacji szczecińskiej.
  Nowe ramy organizacyjne radiofonii polskiej.
  Dyrekcje Okręgowe Polskiego Radia wykonały plan radiofonizacji kraju.
  Tydzień Społecznego Komitetu Radiofonizacji Kraju.
  Nowe drogi radiofonizacji wsi radzieckiej.
  W paru słowach.
 • Naprawa i strojenie odbiorników (II) (7)
  Ogólne zasady postępowania z uszkodzonymi odbiornikami.
 • Regulowany zasilacz uniwersalny (15)
  Wskazówki praktyczne.
 • Telewizja (VI) (26)
 • Przegląd schematów (26)
  • Odbiornik radiowy Stern
  • Odbiornik radiowy Newa
 • Krótkofalarstwo (29)
  Z życia P.Z.K.
  Osiągnięcia krótkofalowców radzieckich.
 • Odpowiedzi Redakcji (30)
 • Nomogram Nr 31 (31)
  Uniwersalna krzywa wzmocnienia wzmacniacza oporowego na wysokich częstotliwościach.