Radio dla Techników i Amatorów 1950/05

Radio dla Techników i Amatorów, maj 1950r., rok V, Nr 5

 • Z kraju i zagranicy (1)
  Sprzęt radiowy na XXIII Międzynarodowych Targach Poznańskich
  55-lecie Radia w Związku Radzieckim
  Wykonanie Planu Kopenhaskiego
 • Naprawa i strojenie odbiorników (VII) (7)
  Strojenie i skalowanie
  Generator sygnałowy i miernik napięcia wyjściowego
  Odbiorniki proste
 • Telewizja (IX) (14)
  Zniekształcenia odchylenia
  Wzajemne położenie układów skupiających i odchylających
  Porównanie systemów odchylających
 • Zasady obliczania odbiorników - część IV (18)
  Układy z reakcją (zwrotnym sprzężeniem)
  Regulacja reakcji
  Dobór warunków pracy układu
 • Odpowiedzi redakcji (23)
 • Nowe typy słuchawek (24)
  Własności akustyczne słuchawek magnetycznych
  Sprzężenie elektryczne i mechaniczne
  Słuchawka wstążkowa
  Słuchawka dynamiczna
 • Przegląd schematów:
  • Odbiornik radiowy Wostok 49 (28)
  • Odbiornik radiowy Philips typ 55A (29)
 • Odpowiedzi redakcji (30)
 • Nowe wydawnictwo (31)
  Roman Zimermann: Pomiary i przyrządy pomiarowe radjotechniki
 • Decybele II (32)