Radio dla Techników i Amatorów 1950/06

Radio dla Techników i Amatorów, czerwiec 1950r., rok V, Nr 6

 • Z kraju i zagranicy (1)
  Podpisanie umowy o współpracy z radiofonią bułgarską
  Współpraca radiowa z radiofonią Niemieckiej Republiki Demokratycznej
  Zobowiązania pracowników "Radiofonizacji Kraju"
  Pierwsi absolwenci Liceum Radiowego
  Nowa rozgłośnia P.R. w Krakowie
  Czyn Lipcowy pracowników Radia
  Wystawa "Radio w przedszkolu"
  Niezwykła burza jonosferyczna
  Radiotechnika w Z.S.R.R.
 • Radio w służbie portów polskich (4)
 • Naprawa i strojenie odbiorników (VIII) (7)
  Odbiorniki superheterodynowe
  Wskazówki dostrajania
 • Telewizja (XII) (16)
  Wykonanie układów odchylających
 • Modulacja pentod (20)
 • Przegląd schematów:
  • Odbiornik radiowy Stern 7E81-D (24)
  • Włoski odbiornik popularny (II) (25)
 • Termistory - opory zależne od temperatury (27)
 • Odpowiedzi redakcji (28)
 • Rozwiązanie Wielkiego Konkursu z nagrodami (29)
 • Decybele (III) (31)