Radioamator i Krótkofalowiec 1962/05


Radioamator i Krótkofalowiec, maj 1962r., rok 12, Nr 5
Okładka: Widok kamery telewizyjnej firmy MARCONI.

[Część 1 (PDF)]    [Część 2 (PDF)]

 • Z KRAJU I ZAGRANICY
  • Konferencja OIRT w Warszawie (145)
  • Stan ilościowy odbiorników telewizyjnych na świecie (145)Oscylograf o wstędze częstotliwości do 1000MHz (146)
  • Kieszonkowy generator sygnałów (146)
  • Baterie słoneczne dla sztucznych satelitów (146)
  • Postępy nauki w Związku Radzieckim (147)
  • Zabezpieczenie wzmacniaczy rozgłoszeniowych przed przeciążeniem (148)
   Przy niewielkiej mocy wyjściowej wzmacniaczy m.cz. wzgląd na ekonomię układu (konstrukcja i eksploatacja) nie stwarza ostrych wymagań co do samej sprawności. Przy zwiększaniu mocy wyjściowej wzmacniaczy sprawność zastosowanego układu odgrywa coraz poważniejszą rolę zarówno ze względu na koszt zużytej energii zasilającej, jak i samego urządzenia. Dlatego też wzmacniacze rozgłoszeniowe buduje się ze stopniami końcowymi pracującymi w klasie AB (średniej mocy) lub w klasie B (dużej mocy).
   Wzmacniacze rozgłoszeniowe współpracują z siecią linii zasilających i głośników, która zazwyczaj jest bogato rozgałęziona. Im bardziej siec jest rozbudowana, tj. im więcej zawiera składowych, tym większe jest prawdopodobieństwo wystąpienia uszkodzenia. Praktyka wykazała, że najpoważniejsze są uszkodzenia polegające na zwarciu linii zasilających...
  • Charakterystyki lamp nadawczych (151)
   Czyniąc zadość życzeniom niektórych amatorów-krótkofalowców, podajemy dane techniczne kilku typów lamp nadawczych. W następnym artykule zamieścimy również wskazówki, dotyczące posługiwania się charakterystykami tych lamp przy projektowaniu i konstruowaniu nadajników amatorskich.
  • Podzespoły mikromodułowe (155)
  • Generator sygnałów wielkiej częstotliwości (156)
   Zbudowany przeze mnie generator sygnałowy ma 3 zakresy częstotliwości, odpowiadające falom krótkim, średnim i długim oraz zakresom częstotliwości pośrednich 110kHz i 465kHz z możliwością przestrajania poniżej i powyżej tych częstotliwości. Zastosowano w nim lampę podwójną typu ECH21. Jej część heptodowa pracuje jako generator w.cz. a część triodowa - jako generator częstotliwości akustycznej (około 400Hz).
  • Tranzystorowy samoczynny zmieniacz przednich świateł samochodu (159)
 • PRZEGLĄD SCHEMATÓW
  • Odbiornik telewizyjny "Tiemp 6-7" (161)
   W grudniu ub. r. pojawiły się na naszym rynku nowoczesne odbiorniki telewizyjne produkcji ZSRR typu TIEMP 6 i TIEMP 7. Schemat elektryczny obu tych odbiorników jest identyczny, różnią się jedynie rozwiązaniem mechanicznym.
  • Radioodbiornik "Limba 6096" (165)
   Produkowany przez Zakłady Radiowa "Diora" w Dzierżoniowie bateryjny radioodbiornik II kl. LIMBA 6096 jest superheterodyną z tranzystorowym wzmacniaczem mocy, przystosowaną do odbioru w trzech zakresach długości fal, do współpracy z zewnętrznym gramofonem i do zasilania również z sieci prądu zmiennego 127V i 220V (przy zastosowaniu specjalnego zasilacza).
 • PORADY (166)
 • KĄCIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH RADIOAMATORÓW
  • Jaką oporność ma mój głośnik? (167)
 • Z OPRACOWAŃ KONKURSOWYCH
  • Lampa błyskowa do aparatów fotograficznych (168)
 • KRÓTKOFALOWIEC POLSKI (173)
 • Odbiornik tranzystorowy z wyjściem 0,5W (uzupełnienie opisu z nr 11/61) (178)
 • Z PRASY ZAGRANICZNEJ
  • Prosty jednokanałowy nadajnik do zdalnego sterowania modeli (180)
 • PRZEGLĄD WYDAWNICTW
  • Dawidenko J., Nieczajew N., Właściwości rozprzestrzeniania się fal metrowych, WKiŁ 1961, wydanie 1, nakład 2260 egz., stron 181, cena 15 zł.
  • J. Wojciechowski, Nowoczesne zabawki - elektronika w domu i szkole, WKiŁ 1962, wydanie 1, nakład 20260 egz., stron 496, cena 35 zł.