Radioamator i Krótkofalowiec 1962/10


Radioamator i Krótkofalowiec polski, październik. 1962r., rok 12, Nr 10
Okładka: Praca na radiostacji

[Część 1 (PDF)]    [Część 2 (PDF)]

 • Z KRAJU I ZAGRANICY
  • Pierwszy grupowy lot kosmonautów (325)
  • Urządzenia radiowe i telewizyjne w Kremlowskim Pałacu Zjazdów (325)
  • Woltomierz lampowy ze skalą logarytmiczną (326)
  • Tranzystorowy dupleksowy telefon głośnikowy (327)
   Podaję opis przystawki do zwyczajnego aparatu telefonicznego CB, umożliwiającej prowadzenie rozmów "głośnikowych" systemem dupleksowym bez stosowania baterii zasilających lub prostownika sieciowego...Radiofonia stereofoniczna systemu NSRC w USA (331)
   Standaryzacja systemu stereofonii jest punktem wyjścia dla wprowadzenia tej nowej techniki radiofonicznej do powszechnego użytku.
  • Sztuczne linie opóźniające (334)
   Przy konstrukcji urządzeń radiowych w wielu przypadkach powstaje konieczność czasowego opóźnienia przebiegów impulsowych. Chodzi o to, aby impuls przyłożony na wejście układu pojawił się w możliwie niezmiennej postaci na jego wyjściu po upływie pewnego określonego czasu. Znane są dwa typy takich układów opóźniających: układy czynne z lampami elektronowymi oraz układy bierne w postaci linii naturalnych i sztucznych...
 • KĄCIK DLA POCZĄTKUJĄCYCH RADIOAMATORÓW
  • Zasilacz sieciowy (338)
   ...Stali Czytelnicy naszego "Kącika" mieli możność poznania najprostszego zasilacza sieciowego opisanego w nr 9/61 naszego pisma; tam też odsyłamy wszystkich, którzy chcieliby uzyskać pewien zasób wiadomości wstępnych.
   Obecnie przedstawiamy dwa podstawowe i najbardziej popularne układy prostownicze, które z ew. niewielkimi modyfikacjami można spotkać w każdej prawie aparaturze elektronicznej...
  • Amatorski odbiornik tranzystorowy (340)
   Ostatnio prowadzę eksperymenty na układach odbiorczych z tranzystorami produkcji krajowej. Tylko w niektórych przypadkach stosuje tranzystory zagraniczne. zmontowany przeze mnie odbiornik według podanego tu schematu daje zadowalające wyniki. Dlatego też chcę podzielić się kilkoma na ten temat uwagami...
   (Elementy półprzewodnikowe: OC44 (TG10), TG4 (TG1, TG2), TG3 (Π14), TG50 (Π14), DOG52)
 • PRZEGLĄD SCHEMATÓW
  • Odbiornik telewizyjny "Rubin 102" (341)
  • Radioodbiornik "Rumba" (345)
   "Rumba" - to produkowany przez Zakłady Radiowe "Diora" w Dzierżoniowie nowoczesny odbiornik superheterodynowy z pełnym kanałem FM, przystosowany do pracy w zakresie fal długich, średnich, krótkich i ultrakrótkich, o najnowszym rozwiązaniu konstrukcyjnym.
 • Z OPRACOWAŃ KONKURSOWYCH
  • Tranzystorowy odbiornik w oprawie okularów (347)
   Niniejszy opis dotyczy modelu wyróżnionego na Ogólnopolskim Konkursie Twórczości Radioamatorskiej w 1961 r.
   Dzięki bardzo prostemu układowi odbiornik ten mogą wykonać nawet początkujący radioamatorzy. Wszystkie potrzebne części można nabyć bez trudu w sklepach. Całkowity koszt wykonania wynosi około 360zł, przy czym koszt 1-godzinnej eksploatacji nie przekracza 3 groszy...
   (Elementy: OC44, TG1).
 • Z PRAKTYKI RADIOAMATORSKIEJ
  • Przystosowanie telewizora "Rubin 102" do odbioru fonii nadawanej w systemie CCIR i OIR (349)
  • Elektroniczny przyrząd do pomiaru małych oporności (350)
 • KRÓTKOFALOWIEC POLSKI (351)
 • Z ŻYCIA KLUBÓW RADIOAMATORSKICH  (355)
 • Z PRASY ZAGRANICZNEJ (358)
  • Wzmacniacz tranzystorowy 1,8W
   Laboratorium firmy Telefunken opublikowało opis układu tranzystorowego wzmacniacza m.cz. Układ ten (rys. 1) zasilany jest napięciem 9V i umożliwia uzyskanie maksymalnej mocy wyjściowej 0,4W albo 1,8W w zależności od ustawienia przełącznika...
  • Tranzystorowy przekaźnik rezonansowy
   ...To sprzężenie zwrotne prądu stałego czyni układ bardzo czułym i stabilnym, przy czym nie wykazuje skłonności do samowzbudzenia. Przy oporności R=5kΩ stopień przekaźnikowy działa już przy mocy sterującej, wynoszącej tylko 2x10-9W i uruchamia niezawodnie przekaźnik, który wymaga 40x10-3W mocy zadziałania...
  • Prosty odbiornik na jednym tranzystorze
   W przedstawionym na schemacie prostym odbiorniku reakcyjnym na jednym tranzystorze typu OC44 obwód wejściowy pracuje w układzie generatora Colpitts'a z pojemnościowym dzielnikiem napięcia...
   ...Układ pokrywa zakres 140÷425kHz. Pokrycie zakresu fal krótszych wymaga zastąpienia tranzystora typu OC44 tranzystorem OC170, zastosowaniu kondensatorów C1 i C2 o odpowiednio mniejszej pojemności przy właściwym dobraniu liczby zwojów cewki.
 • KSIĄŻKI NADESŁANE DO REDAKCJI (III okł.)
  • Werner W. Diefenbach, Wykrywanie i usuwanie uszkodzeń w odbiornikach telewizyjnych.