Radioamator i Krótkofalowiec 1966/10

Radioamator i Krótkofalowiec, paźdz. 1966r., rok 16, Nr 10

 • Z kraju i zagranicy (233)
  Dzień Wojska Polskiego. Tydzień Ligi Obrony Kraju. Warszawska Konferencja Naukowo-Techniczna Łącznościowców Polski i ZSRR. Centralne oraz międzynarodowe zawody "Łowy na lisa". Wystawa przyrządów pomiarowo - kontrolnych i aparatury specjalistycznej w Warszawie. Telewizyjne urządzenie reportażowe. Urządzenie do automatycznego przywoływania osób.
 • XXXV Międzynarodowe Targi Poznańskie: Elektroniczne przyrządy pomiarowe (235)
  ELPO. EUREKA. Zakłady im. M. Kasprzaka. Biuro Urządzeń Techniki Jądrowej. ZOPAN. Spółdzielnia Radiotechniczna. Tesla. Muirhead (Anglia). Firma Wayne-Kerr. Firma Marconi Instruments. Firmy duńskie Radiometer oraz Brüel & Kjaer. Firma Rohde-Schwarz (NRF).
 • Wszystko o gitarze elektrycznej - część 2 (238)
  Wzmacniacz w układzie przeciwsobnym. Wykonanie transformatora wyjściowego. Przedwzmacniacz (wzmacniacz wstępny). Montaż wzmacniacza. Zespół głośników i próby wzmacniacza.
 • Oznaczenia przyrządów półprzewodnikowych stosowane w niektórych krajach (242)
  Półprzewodniki produkcji radzieckiej. Zunifikowany system oznaczeń zachodnioeuropejskich. Oznaczenia amerykańskie.
 • Strojenie głowic UKF za pomocą warikapów (243 i 247)
 • Nadajnik 3,5 i 7MHz do celów szkoleniowych (244)
  Opis układu. Zasilacz. Uruchomienie i strojenie. Spis elementów.
 • Czy wiecie, że... (248)
 • Krótkofalowiec Polski (249)
  Z dziejów krótkofalarstwa polskiego. 45-lecie krótkofalarstwa w Polsce 35-lecie Polskiego Związku Krótkofalowców. Na pasmach. Kącik SPPA.
 • Kącik dla początkujących: Turystyczny odbiornik tranzystorowy (253)
 • Radioamatorstwo w LOK: O krakowskich radioamatorach (255)
 • Przegląd wydawnictw (256)
  K.K. Streng, Odbiór telewizyjny na falach decymetrowych. T. Masewicz,  Telewizja dla praktyków.
 • Przegląd schematów (okł. str. III)
  • Odbiornik radiowy "Rytm"