Radioamator i Krótkofalowiec 1967/07

Radioamator i Krótkofalowiec, lipiec 1967r., rok 17, Nr 7

 • Z kraju i zagranicy (153)
  Spotkanie krótkofalowców.
  Aparatura do pomiaru odległości i odbioru obrazów z satelitów.
  Angielsko - francuskie urządzenie radarowe dla ZSRR.
  Kwarcowy zegar elektroniczny o dużej dokładności.
  System modulacji impulsowej w sieci telefonicznej.
  Miniaturowe oscylatory kwarcowe.
  Nowe przyrządy firmy General Radio.
  Nowy sprzęt bateryjny produkcji czechosłowackiej.
  Stranzystorowane nadajniki radiofoniczne.
  Problemy rozwoju oraz jakości produkcji i usług radiofonii i telewizji w Polsce.
 • Anteny na pasmo amatorskie 145 MHz (156)
  Opis dotyczy anten 1-, 3-, 4- i 5-elementowych przeznaczonych do "Łowów na lisa" i zawodów "Polny dzień".
 • Zwiększenie oporności wejściowej przyrządu uniwersalnego "Lavo" (159)
  Uzupełnienie opisu z nru 4/67.
 • Porady (160)
 • Nowy układ wzmacniacza wizji w odbiorniku TV (161)
 • Krótki opis głowicy w.cz. odbiorników TV "Temp 6M-7M", "Temp 6-7", "Rubin 102" (162)
 • Wzmacniacz obrazu rentgenowskiego (164)
 • Przegląd schematów:
  • magnetofon "Sonet B-3" (166)
 • Kompletujemy części i elementy (168)
  (dokończenie)
 • Krótkofalowiec Polski (169)
 • Z praktyki radioamatorskiej (174)
  Jeszcze na temat urządzenia tranzystorowego do kontroli tętna.
  Amatorskie urządzenia induktofonowe.
 • "Błyskawica" w akcji (176)
 • Przegląd wydawnictw (okł. str. III)
  Telewizja - praca zbiorowa. WKiŁ, 1967.
  Radiotechnika - odbiorniki lampowe i tranzystorowe - Hubert Meluzin, WKiŁ, 1967.
  Przetworniki obrazu - zasada działania, budowa i zastosowanie - Zbigniew Faust, WKiŁ, 1967.