Radioamator 1953/10

Radioamator, paśdziernik, 1953r., rok III, numer 10

 • Przyjaźń polsko - radziecka (1)
 • Dziesięciolecie naszego wojska (2)
 • II Międzynarodowe Zawody Krótkofalowców (3)
 • Metodyka szkolenia radiotelegrafistów na kursach LPŻ (5)
 • II Centralne Zawody Radiotelegraficzne LPŻ (7)
 • Przyrząd do pomiarów pojemności i oporności z optycznym wskaźnikiem strojenia (10)
 • Uzupełnienie umowy o wzajemnej współpracy radiowej między radiofonią polską i radziecką (15)
 • Uczmy się radiotechniki - nieco o transformatorze głośnikowym (16)
 • Uniwersalny przyrząd pomiarowy "Multizet" (20)
 • Przegląd schematów:
  • odbiornik Stern 1U16 (21)
  • skrócony super dwulampowy (22)
 • Amatorski odbiornik telewizyjny (24)
 • Elektronowy przyrząd do pomiaru izolacji (27)
 • Ekranowanie odbiorników (28)
 • Z życia krótkofalowców LPŻ (29)
 • Czytelnicy piszą (29)
 • Porady (30)
 • Nowe wydawnictwa (31)
 • Wymiana (32)
 • Regulamin współzawodnictwa nadawców i nasłuchowców w pracy na radiostacjach oraz w przeprowadzaniu nasłuchów (III okł.)
 • Ostatnie nowości nakładem Wydawnictw Komunikacyjnych (IV okł.)