Radioamator 1954/05

Radioamator, maj, 1954r., rok IV, numer 5

 • Święto Pracy (1)
 • Dzień Radia (2)
 • Rząd Ludowy zapewnia rozwój fachowych bibliotek zakładowych (3)
 • Zawodowe szkolnictwo radiotechniczne (4)
 • Radiowęzły wojskowe pomocą w szkoleniu żołnierzy (6)
 • Nasi czytelnicy piszą (7)
 • Wzmacniacz małej częstotliwości w odbiorniku krótkofalowca (8)
 • Nadajnik na 144 Mc/s ze stabilizacją kwarcową (11)
 • Anteny ultrakrótkofalowe (13)
 • Uratowani dzięki nasłuchowi krótkofalowca - amatora (15)
 • Na pasmach amatorskich (16)
 • Przyrząd do wykrywania uszkodzeń liniowych (16)
 • Uczmy się radiotechniki - Układy z ujemnym sprzężeniem zwrotnym (17)
 • Przegląd schematów:
  • Odbiornik radiowy "Dorożnyj" (20)
  • Odbiornik detektorowy "Komsomolec" (22)
 • Amatorski odbiornik telewizyjny (VIII część) (24)
 • BHP w praktyce radioamatorskiej (28)
 • A.G. Stoletov - odkrywca zjawiska fotoelektrycznego (29)
 • Porady (30)
 • Nowe wydawnictwa (31)
 • Międzynarodowe Zawody Krótkofalarskie Krajów Demokracji Ludowej (31)
 • Czy wiecie, że.. (okł. str. III)