Radioamator 1954/08

Radioamator, sierpień, 1954r., rok IV, numer 8
Na okładce: Dostosowana do potrzeb reporterskich przenośna aparatura nadawcza. Zasięg działania w mieście - około 1km.

 • Współzawodnictwo i racjonalizatorstwo - dźwignią twórczości radioamatorskiej (1)
 • Amatorski odbiornik turystyczny (3)
 • Uczmy się radiotechniki - modulacja amplitudy (6)
 • Z życia krótkofalowców LPŻ - krótkofalowy nadajnik bateryjny (10)
 • Amatorski odbiornik bateryjny UKF (13)
 • Radiofonia węgierska (14)
 • Jak pracuje sekcja łączności bydgoskiego klubu LPŻ (15)
 • Telewizyjne DX-y
 • Przegląd schematów:
  • odbiornik Moskwicz (18)
  • odbiornik ARIE 501A (21)
 • Pomiary w praktyce radioamatorskiej (23)
 • BHP w praktyce radioamatorskiej (27)
 • U naszych przyjaciół - z wizytą w ryskich zakładach produkcji radioodbiorników (29)
 • Węgierski przemysł radiotechniczny (29)
 • Przegląd wydawnictw (31)
 • Czy wiecie, że... (III okł.)
 • Ostatnie nowości nakładem Wydawnictw Komunikacyjnych (IV okł.)