Amatorskie urządzenia krótkofalowe (wyd. 1)


Ryszard Girulski "Amatorskie urządzenia krótkofalowe"
Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 6190 egz., Warszawa, 1963 [1]

" Książka zawiera opis amatorskich krótkofalowych urządzeń nadawczych i odbiorczych oraz układów pomiarowo - kontrolnych, jak również praktyczne wskazówki dotyczące prawidłowej eksploatacji tego sprzętu.
 Książka przeznaczona jest dla radioamatorów - krótkofalowców (nadawców i nasłuchowców). Mogą z niej również korzystać wszyscy interesujący się techniką fal krótkich i wykorzystaniem ich do nawiązywania łączności radiowej."

 1. Rozwój krótkofalarstwa (7)
 2. Nadajniki krótkofalowe (9)
  2.1. Uwagi ogólne.
  2.2. Generatory sterujące - VFO.
  2.3. Dobór elementów generatora sterującego.
  2.4. Układy przestrajanych generatorów sterujących.
  2.5. Praktyczne układy przestrajanych generatorów sterujących.
  2.6. Generatory ze stabilizacją kwarcową.
  2.7. Przestrajany generator sterujący ze stabilizacją kwarcową.
  2.8. Stopnie oddzielające nadajnika (separatory).
  2.9. Wtórnik katodowy jako stopień oddzielający.
  2.10. Stopnie pośrednie nadajnika krótkofalowego.
  2.11. Wzmacniacz mocy w.cz.
  2.12. Obwody sprzęgające wzmacniacz sterujący ze wzmacniaczem mocy.
  2.13. Obwód anodowy oraz zagadnienie neutralizacji w stopniu wzmacniacza mocy.
  2.14. Przeciwsobne wzmacniacze mocy.
  2.15. Wzmacniacze mocy z równolegle połączonymi lampami.
  2.16. Przełączanie zakresów w obwodach strojonych.
  2.17. Wzmacniacz mocy w.cz. z uziemiona siatką.
  2.18. Zasilanie lampy wzmacniacza mocy.
 3. Układy sprzęgające nadajnik z linią zasilającą (79)
  3.1. Uwagi ogólne.
  3.2. Układ z wykorzystaniem filtru PI.
  3.3. Sprzężenie odcinkiem linii (Link-Coupler).
  3.4. Układy sprzęgające z koncentryczną linią zasilającą.
 4. Manipulacja telegraficzna (91)
  4.1. Uwagi ogólne.
  4.2. Kluczowanie w układzie z przestrajaniem częstotliwości VFO.
  4.3. Kontrola kluczowania.
  4.4. Elementy kluczujące.
 5. Modulacja amplitudy (111)
  5.1. Uwagi ogólne.
  5.2. Modulacja anodowa.
  5.3. Modulacja wzmacniaczy mocy w.cz. w obwodzie siatki sterującej.
  5.4. Modulacja pentod i tetrod w obwodzie siatki ekranowej.
  5.5. Modulacja pentod w obwodzie siatki trzeciej.
  5.6. Modulacja w obwodzie katody.
  5.7. Modulacja siatki ekranowej w układzie z lampą modulującą.
 6. Modulacyjne wzmacniacze małej częstotliwości (130)
  6.1. Uwagi ogólne.
  6.2. Wstępne wzmacniacze przymikrofonowe.
  6.3. Przedwzmacniacze napięciowe niesymetryczne i symetryczne.
  6.4. Wzmacniacze mocy małej częstotliwości.
  6.5. Przykłady praktycznych rozwiązań konstrukcji wzmacniaczy modulacyjnych.
 7. Wąskopasmowa modulacja częstotliwości (153)
 8. Modulacja jednowstęgowa z wytłumioną falą nośną (SSB-A3a) (157)
 9. Krótkofalowe nadajniki tranzystorowe (168)
  9.1. Uwagi ogólne.
  9.2. Tranzystorowy nadajnik telegraficzny na pasmo 7 i 14 MHz (wg UA3DH).
 10. Przykładowe rozwiązania układu amatorskich nadajników krótkofalowych (175)
  10.1. Prosty nadajnik sterowany kwarcem.
  10.2. Nowoczesny nadajnik o mocy 15W (wg SP5AY).
  10.3. Nadajnik 3-zakresowy o mocy 20W (wg DM2ABL).
 11. Linie przesyłowe (182)
  11.1. Linia długa.
  11.2. Linia długa jako dopasowujący transformator.
 12. Anteny (195)
  12.1. Uwagi ogólne.
  12.2. Dipol symetryczny.
  12.3. Promieniowanie dipola.
  12.4. Niesymetryczny dipol uziemiony.
  12.5. Anteny harmoniczne.
  12.6. Anteny przeciwfazowe i współfazowe.
  12.7. Anteny promieniujące jednokierunkowo.
  12.8. Wpływ ziemi na promieniowanie anteny.
  12.9. Układ dipoli.
  12.10. Uziemienia i przeciwwagi.
  12.11. Konstrukcje anten krótkofalowych.
  12.12. Anteny kierunkowe.
  12.13. Ćwierćfalowa antena pionowa typu "Ground-Plane".
  12.14. Konstrukcje mechaniczne anten i masztów wsporczych.
 13. Propagacja fal krótkich (241)
  13.1. Podstawowe zagadnienia propagacji.
  13.2. Właściwości pasm amatorskich.
 14. Odbiorniki krótkofalowe (247)
  14.1. Uwagi ogólne.
  14.2. Obwód strojony.
  14.3. Rozszerzenie zakresu.
  14.4. Odbiornik o bezpośrednim wzmocnieniu.
  14.5. Sprzężenie obwodu strojonego z anteną odbiorczą.
  14.6. Wzmacniacz wielkiej częstotliwości odbiornika.
  14.7. Materiały pomocnicze do obliczania cewek obwodów strojonych i wskazówki konstrukcyjne.
  14.8. Wzmacniacz m.cz. odbiornika o bezpośrednim wzmocnieniu.
  14.9. Przykłady amatorskich rozwiązań konstrukcji odbiorników krótkofalowych o bezpośrednim wzmocnieniu.
  14.10. Odbiorniki krótkofalowe z przemianą częstotliwości.
  14.11. zagadnienie częstotliwości w odbiornikach z przemianą częstotliwości. Odbiorniki z podwójną przemianą częstotliwości.
  14.12. strojenie obwodów odbiornika z przemianą częstotliwości.
  14.13. Wzmacniacz pośredniej częstotliwości.
  14.14. Mnożnik dobroci (Q - multiplier).
  14.15. Pomocniczy generator do odbioru sygnałów telegraficznych A1.
  14.16. Detekcja i automatyczna regulacja wzmocnienia.
  14.17. Wskaźnik natężenia pola sygnału odbieranego (S-meter).
  14.18. Wzmacniacz m.cz. odbiornika krótkofalowego.
  14.19. Ograniczniki zakłóceń impulsowych.
  14.20. Konwertery krótkofalowe.
  14.21. Wysokosprawny odbiornik radiokomunikacyjny dla pasm amatorskich (wg SP%WW).
  14.22. Krótkofalowe odbiorniki bateryjne.
  14.23. Odbiór w systemie modulacji jednowstęgowej (SSB).
 15. Układy zasilające (324)
  15.1. Uwagi ogólne.
  15.2. Prostownik jednopołówkowy, jednokierunkowy.
  15.3. Prostownik dwupołówkowy, jednokierunkowy.
  15.4. Prostownik dwupołówkowy, dwukierunkowy.
  15.5. Prostownik z podwajaniem napięcia.
  15.6. Transformator sieciowy.
  15.7. Filtry wygładzające tętnienia.
  15.8. Stabilizacja napięcia.
  15.9. Zasilacze siatkowe.
  15.10. Przykłady zasilaczy nadajników.
  15.11. Zalecenia konstrukcyjne.
 16. Krótkofalowe urządzenia pomiarowo - kontrolne (347)
  16.1. Uwagi ogólne.
  16.2. Pomiary prądów, napięć i oporności.
  16.3. Pomiary częstotliwości.
  16.4. Generatory pomiarowe typu GDO.
  16.5. Generatory akustyczne.
  16.6. Pomiary pojemności i indukcyjności podzespołów.
  16.7. Pomiary anten i linii zasilających.
  16.8. Zastosowanie oscyloskopu katodowego do pomiarów urządzeń nadawczych.
 17. Amatorska radiostacja krótkofalowa (370)
  17.1. Wyposażenie radiostacji.
  17.2. Sposoby zwalczania zakłóceń odbioru radiowego i telewizyjnego pochodzących od krótkofalowych urządzeń nadawczych.
  17.3. Praca na radiostacji amatorskiej.

  Wykaz piśmiennictwa (380)
  Załączniki (381)
  Z 1. Wyciąg z przepisów o posiadaniu i używaniu amatorskich radiostacji.
  Z 2. Rodzaje emisji sygnałów radiowych.
  Z 3. Oznaczanie czytelności siły sygnału, tonu lub modulacji sygnału wg systemu RST/M.
  Z 4. Kod Q.
  Z 5. Skróty stosowane w korespondencji amatorskiej (Slang).
  Z 6. Międzynarodowy alfabet Morsego.
  Z 7. Zgłoskowanie.
  Z 8. Wzór logu radiostacji.
  Z 9. Wzory kart QSL.
  Z10. Prefiksy.
  Z11. Podział na okręgi.
  Z12. Azymutalna mapa świata.
  Z13. Wykres do wyznaczania wartości: L, f oraz oporności biernych L i C.
  Z14. Nomogram do określania częstotliwości rezonansowej fr obwodu strojonego złożonego z indukcyjności L i pojemności C.
  Z15. Nomogram do obliczania transformatorów sieciowych.