Radioamatorskie anteny krótkofalowe


W.N. Gusiew "Radioamatorskie anteny krótkofalowe"
tłumaczył z rosyjskiego Jan Fijałkowski
Wydawnictwa Komunikacyjne, Warszawa, 1956

Wstęp (5)
Ogólne wiadomości o antenach (7)
Wskaźniki jakości anten (18)
Anteny dipolowe (26)
Kierunkowe anteny złożone z kilku dipoli (38)
Anteny harmoniczne (45)
Obrotowe anteny kierunkowe (53)
Fidery (59)
Pomiary elektrycznych parametrów anten (70)
Zakończenie (75)