Tadeusz Konopiński, Jerzy Luciński "Elektroniczne sterowniki mocy"
Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 3190 egz., Warszawa, 1962

 • Wykaz ważniejszych oznaczeń (6)
 • Wstęp (7)
 1. Zawory elektronowe (9)
  Wiadomości wstępne o lampach gazowanych.
  Tyratrony gazowane.
  Ignitrony.
  Inne rodzaje sterowanych zaworów rtęciowych.
  Tyratrony półprzewodnikowe.
 2. Układy zapłonowe (67)
  Metody i układy sterowania siatkowego.
  Układy zapłonowe ignitronów.
  Układy zapłonowe tyratronów półprzewodnikowych.
 3. Układy pomocnicze (102)
  Źródła napięć polaryzacji.
  Źródła napięć stałych większej mocy.
  Układy filtrujące.
  Źródła napięć odniesienia.
  Układy zabezpieczające i przeciwzakłóceniowe.
 4. Prostowniki sterowane (123)
  Prostowniki sterowane obciążone opornością czynną.
  Prostowniki sterowane obciążone opornością pozorną.
  Prostownik sterowany obciążony opornością pozorną połączoną szeregowo z siłą elektromotoryczną.
  Zasady tyratronowej regulacji silników prądu stałego.
  Przykłady zastosowań. Projektowanie.
 5. Sterowniki prądu zmiennego (174)
  Pojedynczy zawór jako sterownik mocy prądu zmiennego.
  Trójfazowy prostownik sterowany jako sterownik mocy.
  Sterowniki w układzie odwrotnie - równoległym.
  Sterowniki w układzie mostkowym.
  Układy i zastosowanie sterowników prądu zmiennego.
 6. Sterowniki impulsowe prądu stałego (224)
  Ciąg impulsów i charakterystyki sterownicze.
  Praktyczne układy i zastosowanie.
 7. Parametry podstawowych zaworów elektronowych (232)

Komentarze obsługiwane przez CComment