Elementarz radiotechniki


S. Kin "Elementarz radiotechniki"
Biuro Wydawnictw Polskiego Radia, nakład 10000 egz., Warszawa, 1951
tłumaczył z jęz. rosyjskiego Jerzy Borecki

Rozdział pierwszy
Drgania
1. Drgania mechaniczne (3)
2. Pojemność i indukcyjność (7)
3. Drgania elektryczne (13)
4. Graficzne przedstawienie drgań (18)
5. Okres i częstotliwość drgań (20)
6. Tłumienie drgań (22)
7. Okres drgań swobodnych (26)
8. Drgania wymuszone (28)
9. Rezonans (29)
Rozdział drugi
Mikrofon i telefon
10. Istota dźwięku (34)
11. Mikrofon (35)
12. Telefon (37)
Rozdział trzeci
Fale elektromagnetyczne
13. Pole elektromagnetyczne (47)
14. Wysyłanie fal radiowych (53)
15. Długość fal (59)
16. Antena odbiorcza (63)
17. Rozchodzenie się fal elektromagnetycznych (68)
Rozdział czwarty
Radiotelefonia
18. Modulacja (74)
19. Detekcja (80)
20. Detektor kryształkowy (87)
Rozdział piąty
Odbiornik detektorowy
21. Obwód wejścia (91)
22. Strojenie odbiornika (93)
23. Kondensator zmienny (96)
24. Łączenie pojemności (97)
25. Zmiana indukcyjności (100)
26. Odbiornik ze zmiennym kondensatorem (105)
27. Długie i średnie fale (109)
28. Odbiornik z wariometrem (117)
29. Strojenie przy pomocy metalu (120)
30. Strojenie przy pomocy rdzenia magnetycznego (122)
31. Obwód detekcyjny (124)
32. Ostrość strojenia (127)
33. Zmienne sprzężenie detektorowe (131)
34. Praca telefonu (132)
35. Kondensator blokujący (135)
Rozdział szósty
Lampa elektronowa
36. Wady odbioru elektronowego (137)
37. Wyrzucanie elektronów przez ciała żarzące się (140)
38. Włókna żarzenia (144)
39. Lampa dwuelektrodowa (146)
40. Prostowniki kenotronowe (154)
41. Lampa trójelektrodowa (162)
42. Charakterystyki lampy trójelektrodowej (165)
43. Prąd siatki (169)
44. Parametry lampy trójelektrodowej (172)
45. Lampa jako wzmacniacz (178)
46. Ujemne napięcie siatki (185)
47. Zasilanie żarzenia prądem zmiennym (192)
48. Lampy pośrednio żarzone (195)
Rozdział siódmy
Wzmacniacze
49. Wzmacniacze oporowe (198)
50. Wzmocnienie wysokiej i niskiej częstotliwości (206)
51. Dwustopniowy wzmacniacz oporowy (209)
52. Charakterystyka częstotliwości wzmacniacza (216)
53. Wzmacniacze dławikowe (220)
54. Wzmacniacze transformatorowe (222)
55. Transformatorowe wzmocnienie niskiej częstotliwości (228)
56. Wzmocnienie końcowe (237)
57. Układy przeciwsobne (240)
58. Wzmacniacze rezonansowe (243)
59. Szczególne cechy wzmacniaczy rezonansowych (248)
Rozdział ósmy
Odbiornik lampowy
60. Elementy odbiornika lampowego (257)
61. Detekcja diodowa (260)
62. Detekcja siatkowa (263)
63. Detekcja przy pomocy prądu anody (273)
64. Regenerator (274)
65. Powstanie drgań własnych (281)
66. Cechy szczególne regeneratorów (288)
67. Generator lampowy (293)
68. Superheterodyna (295)
69. Właściwości superheterodyny (300)
70. Regulacja czułości (304)
Rozdział dziewiąty
Lampy wielosiatkowe i ich zastosowanie
71. Lampa ekranowana (tetroda) (308)
72. Pentody (317)
73. Lampa mieszająca (320)
74. Wskaźnik dostrojenia (322)
75. Zakończenie (324)