KABID "Aparatura naukowo - badawcza '78/79"
Kabid, wydanie 1, nakład 1500 egz., 1978

 • Wstęp (5)
 • Informacja handlowa "ZH KABIDEZ" (7)
 • 01 Zakład Opracowań i Produkcji Aparatury Naukowej "KABID-ZOPAN"
  Generator dekadowy RC PW-9
  Generator dekadowy RC PW-11
  Generator dekadowy RC PW-12
  Generator dekadowy RC PW-14
  Generator mocy PO-21A
  Generator mocy RC PO-23
  Generator mocy RC PO-24
  Generator mocy RC PO-25
  Generator mocy RC PO-26
  Generator sygnałowy PG-19
  Generator sygnałowy PG-20
  Generator impulsowy PGP-5
  Generator impulsowy PGP-6
  Generator impulsowy PGP-7
  Generator funkcyjny POF-1
  Częstościomierz - czasomierz cyfrowy PFL-20
  Częstościomierz - czasomierz cyfrowy PFL-22
  Częstościomierz cyfrowy PFL-23
  Częstościomierz cyfrowy PFL-30
  Miernik mocy wyjściowej PWT-5A
  Automatyczny miernik zniekształceń nieliniowych PMZ-9
  Automatyczny miernik zniekształceń nieliniowych PMZ-11
  Przetwornik cyfrowo - analogowy PCA-1
  Tester układów logicznych TTL PTC-1
  Tester układów logicznych PTC-2
  Tester układów logicznych PTC-3
  Próbnik stanów logicznych PT-1A
  Próbnik tranzystorów PPT-1A
  Próbnik tranzystorów PPT-2A
  Miernik parametrów tranzystorów PTT-1
  Zestaw laboratoryjny PZL-1
  Termometr kwarcowy PTK-1
  Chromatograf cieczowy KB-5101
  Detektor UV KB-5301
 • 02 Zakład Produkcji Aparatury Badawczej "KABID-PRESS"
  Manometr obciążnikowo - tłokowy MTU-60-MTU-600
  Manometr obciążnikowo - tłokowy MT-1000-MT-2500
  Hydrauliczna prasa manometryczna PM-1/60-1000
  Hydrauliczna prasa manometryczna PM-1/2500
  Prasa powietrzno - hydrauliczna PPH-1/25
  Twardościomierz do pomiaru met. Rockwella R -610A
  Twardościomierz do pomiaru met. Brinella B-3
  Przyrząd do pomiaru tłoczności E-1
  Manochromator podwójny M-3
  Oświetlacz wysokiej jasności UV
 • 03 Zakład Aparatury Elektronicznej "KABID-RADIOTECHNIKA"
  Oscyloskop elektroniczny ST-315A/II
  Oscyloskop elektroniczny STD-501XY
  Oscyloskop elektroniczny ST-509A
  Oscyloskop elektroniczny DT-516A
  Oscyloskop elektroniczny DT-517AB
  Oscyloskop dwukanałowy DT-525A
  Oscyloskop elektroniczny DB-510A
  Sonda pomiarowa S-12A
  Sonda pomiarowa S-12B
  Przyrząd do kontroli prawidłowości zbrojenia w betonie Femetr 2E2
  Samochodowy przyrząd diagnostyczny SD-80
  Samochodowy przyrząd diagnostyczny KR-8005
 • 05 Zakład Projektowania i Kompletacji Laboratoriów "KABID-LABOR"
  Działalność kompletacyjno - montażowa
 • 06 Centralny Ośrodek Badawczo - Rozwojowy Aparatury Badawczej i Dydaktycznej "COBRABID"
  Laser helowo - neonowy KB
  Zasilacz laserowy KB
  Fotoelektryczny miernik mocy KB 6301
  Wzmacniacz operacyjny MD-WO-04

Komentarze obsługiwane przez CComment