Andrzej Mystkowski, Bolesław Winiarski
Elektronika obrabiarkowa
Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, nakład 3190 egz., Warszawa, 1961

Od Redakcji:
"Książka obejmuje opisy budowy i zastosowań układów elektronowych stosowanych w napędach obrabiarek do obróbki skrawaniem. Na początku książki są omówione elementy układów i lampy elektronowe, oporniki, potencjometry, kondensatory, dławiki, transformatory, prostowniki, wzmacniacze, przekaźniki elektronowe itp. W dalszej części książki są rozpatrzone podstawowe zagadnienia teorii automatyki i opisane układy napędowe z prostownikami tyratronowymi. W części końcowej omówione są układy kopiujące i układy ze skrawaniem programowym.
Książka jest przeznaczona dla konstruktorów i technologów - użytkowników obrabiarek"

1. Wiadomości wstępne (7)
1.1. Co to jest elektronika?
1.2. Elektronika obrabiarkowa
1.3. Kierunki rozwojowe elektroniki obrabiarkowej
1.4. Charakterystyka napędu roboczego obrabiarek
1.5. Charakterystyka napędu posuwu w obrabiarkach
Część pierwsza. LAMPY ELEKTRONOWE
2. Lampy elektronowe próżniowe (23)
2.1. Emisja elektronowa
2.2. Katoda i anoda
2.3. Budowa lampy elektronowej
2.4. Dioda i jej charakterystyka
2.5. Trioda i jej charakterystyki: siatkowa i anodowa
2.6. Fotokomórki
3. Lampy elektronowe gazowane (49)
3.1. Ogólne wiadomości o lampach gazowanych
3.2. Diody gazowane (gazotrony)
3.3. Lampy stabilizacyjne (stabiliwolty)
3.4. Gazowane komórki fotoelektryczne
3.5. Gazowane lampy trójelektrodowe i czteroelektrodowe (tyratrony)
Część druga. ELEMENTY UKŁADÓW ELEKTRONOWYCH 
4. Podstawowe elementy obwodów (61) 
4.1. Oporność, oporniki, potencjometry
4.2. Kondensatory. Pojemność
4.3. Samoindukcja
4.4. Oporność, pojemność i samoindukcja w obwodach elektrycznych 
5. Prostowniki lampowe (88) 
5.1. Prostowniki jednofazowe
5.2. Prostowniki wielofazowe
5.3. Prostowniki wykrywające fazę (czułe na fazę)
5.4. Prostowniki podwajające napięcie
5.5. Filtry 
6. Wzmacniacze lampowe (102) 
6.1. Określenie i rodzaje wzmacniaczy
6.2. Wzmacniacze prądu stałego
6.3. Wzmacniacze prądu zmiennego
6.4. Sprzężenie zwrotne
6.5. Wejście katodowe (wtórnik katodowy)
6.6. Wzmacniacz mocy z wyjściem przeciwsobnym 
7. Przekaźniki elektronowe (122) 
7.1. Porównanie ze wzmacniaczami
7.2. Obwody wejściowe przekaźników elektronowych
7.3. Obwody wejściowe elektronowych przekaźników czasowych
7.4. Przykłady przekaźników elektronowych stosowanych w przemyśle
7.5. Przekaźniki selekcyjne i zliczające 
8. Aparaty i przyrządy używane w elektronice obrabiarkowej (144) 
8.1. Selsyny
8.2. Noniusz stroboskopowy
8.3. Czujniki magnetyczne (transformatory różnicowe)
8.4. Indukcyjne mierniki przesunięć
8.5. Zawory elektrohydrauliczne o sterowaniu ciągłym 
9. Wzmacniacze elektromaszynowe i magnetyczne (165) 
9.1. Wzmacniacze elektromaszynowe
9.2. Wzmacniacze magnetyczne 
Część trzecia. UKŁADY NAPĘDOWE O STEROWANIU ELEKTRONOWYM 
10. Podstawowe zagadnienia teorii automatyki (185) 
10.1. Wiadomości wstępne
10.2. Metody badania i analizowania obwodów regulacyjnych
10.3. Badanie stabilności układów regulacyjnych
10.4. Własności układów regulacyjnych 
11. Układy prostownikowe zasilające silniki prądu stałego (213) 
11.1. Zastosowanie układów prostownikowych w napędach obrabiarek
11.2. Obwody z tyratronami
11.3. Wielkości charakterystyczne obwodów z tyratronami
11.4. Wielkości charakterystyczne napędu z silnikiem prądu stałego zasilanym z tyratronów
11.5. Układy do sterowania kąta zapłonu tyratronów
11.6. Wzmacniacze elektronowe 
12. Układy napędowe zasilane z prostowników tyratronowych (235) 
12.1. Podział, wytyczne stosowania i ważniejsze cechy
12.2. Przykład układu z zasilaniem jednofazowym
12.3. Przykład układu z trójfazowym zasilaniem twornika i dwufazowym zasilaniem wzbudnika silnika
12.4. Przykład układu Leonarda z tyratronowym zasilaniem wzbudzenia prądnicy
12.5. Przykłady układów tyratronowych opracowanych w Polsce 
13. Zastosowanie elektroniki w układach kopiujących (260) 
13.1. Zasady kopiowania
13.2. Czujniki kopiujące
13.3. Kopiowanie obwodowe
13.4. Kopiowanie fotoelektryczne 
Część czwarta. UKŁADY KOPIUJĄCE I UKŁADY ZE STEROWANIEM PROGRAMOWYM 
14. Elektronowe układy w obrabiarkach - kopiarkach (281) 
14.1. Układ z czujnikiem wielostopniowym ŁPI
14.2. Układ kopiujący firmy Westinghouse
14.3. Układ kopiujący dotykowy
14.4. Układ kopiujący metodą przerwy iskrowej
14.5. Układ kopiujący Sokołowa 
15. Sterowanie programowe (302) 
15.1. Pojęcie sterowania programowego
15.2. Podstawowy układ sterowania programowego
15.3. Elementy sterowania programowego
15.4. Sterowanie programowe według programu zapisanego przy wykonywaniu pierwszej sztuki
15.5. Sterowanie programowe ruchów ustawczych 
LITERATURA (337)

Materiał udostępnił Grzegorz Makarewicz, 'gsmok'

Komentarze obsługiwane przez CComment