Harce elektronów - popularny wykład o falach elektrycznych, o radjofonji i telewizji


Stanisław Malec "Harce elektronów - popularny wykład o falach elektrycznych, o radjofonji i telewizji"
Książnica - Atlas, Lwów - Warszawa, 1930

 • Słowo wstępne (1)
 1. Elektryczność i prąd elektryczny (3)
 2. Pole elektryczne (18)
 3. Pole magnetyczne (26)
 4. Szybkość rozchodzenia się pól (32)
 5. Znamiona pól (37)
 6. Wzajemne oddziaływanie pól elektrycznych i magnetycznych (48)
 7. Zbiorowiska fal (58)
 8. Muzyka fal (66)
 9. Przeobrażenia dźwięków (80)
 10. O regulowaniu długości fal elektrycznych (89)
 11. Jeszcze o regulowaniu długości fal (98)
 12. Sprzężenia indukcyjne (102)
 13. Bufory elektryczne (107)
 14. Lampka elektronowa (112)
 15. Radjoodbiorniki (123)
 16. O przesyłaniu obrazów i widzeniu na odległość (132)
 17. Rys historyczny (143)