Aparaty telefoniczne (wyd. 1)


Witalij Nieupokojew
Aparaty telefoniczne
Państwowe Wydawnictwa Techniczne, wydanie 1, Warszawa, 1953

   W książce omówiono zasady porozumienia telefonicznego, zasady działania aparatów telefonicznych oraz ich budowę i użytkowanie. Poza tym podany jest w niej szczegółowy przegląd aparatów telefonicznych spotykanych w kraju z uwzględnieniem aparatów o przeznaczeniu specjalnym. Książka przeznaczona jest dla techników i inżynierów telekomunikacji oraz dla słuchaczy szkół wyższych.

SPIS TREŚCI

 • Wykaz symboli graficznych (9)
 • Podstawowe zjawiska elektroakustyczne w komunikacji telefonicznej (13)
  • Wstęp (13)
  • Dźwięk i właściwości ucha (15)
   • Rozchodzenie się fali dźwiękowej (15)
   • Zmiany ciśnienia powietrza w fali dźwiękowej (16)
   • Energia fali dźwiękowej (18)
   • Właściwości mowy ludzkiej (20)
   • Właściwości ucha (21)
   • Rozmowa telefoniczna a rozmowa bezpośrednia (26)
    • Wstęp (26)
    • Odbiór jednouszny i dwuuszny (27)
    • Charakterystyka częstotliwości organu słuchu (27)
    • Wytyczne dalszego postępowania (29)
  • Zasady komunikacji telefonicznej (30)
   • Komunikacja elektromagnetyczna (telefonowa) (30)
   • Jednokierunkowa komunikacja telefoniczna przy użyciu mikrofonu i słuchawki (35)
   • Jednokierunkowa komunikacja telefoniczna przy użyciu mikrofonu i słuchawki z zastosowaniem cewki indukcyjnej (38)
   • Dwukierunkowa komunikacja telefoniczna (38)
  • Pojęcie aparatu telefonicznego (39)

 • Zasadnicze części składowe aparatów telefonicznych (40)
  • Wstęp (40)
  • Mikrofon węglowy (40)
   • Ogólna charakterystyka mikrofonu węglowego (40)
   • Rys historyczne powstania i rozwoju mikrofonu (41)
   • Elektryczne właściwości proszku węglowego (41)
   • Konstrukcja wkładki mikrofonowej MB (43)
   • Konstrukcja wkładki mikrofonowej CB (44)
   • Wymagania stawiane mikrofonom (50)
   • Zniekształcenia liniowe (51)
   • Wpływ obudowy mikrofonu (52)
   • Zniekształcenia nieliniowe (55)
   • Szumy własne mikrofonu węglowego (58)
   • Porównanie układów nadawczych i wpływ wielkości prądu zasilającego (59)
  • Słuchawka telefoniczna (61)
   • Ogólna charakterystyka słuchawki (61)
   • Rys historyczny powstania i rozwoju słuchawki (61)
   • Konstrukcja słuchawek telefonicznych (62)
   • Zasada pracy słuchawki (67)
   • Warunki stawiane słuchawkom (69)
   • Zniekształcenia liniowe (70)
   • Zniekształcenia nieliniowe (74)
   • Wpływ szczeliny powietrznej (79)
  • Mikrotelefon (79)
   • Wstęp (79)
   • Warunki stawiane mikrotelefonom (80)
   • Konstrukcja mikrotelefonów (80)
   • Wpływ położenia mikrotelefonu na jakość rozmowy (80)
  • Cewka indukcyjna (86)
   • Ogólna charakterystyka cewki indukcyjnej (86)
   • Przeznaczenie cewki indukcyjnej (87)
   • Cewki indukcyjne z rdzeniem otwartym (87)
   • Cewki indukcyjne z rdzeniem zamkniętym (88)
   • Charakterystyka pracy cewki indukcyjnej (89)
   • Wpływ składowej stałej (90)
   • Zasady układu antylokalnego aparatu telefonicznego (94)
  • Tarcza numerowa (99)
  • Induktor (101)
  • Dzwonek polaryzowany (104)
  • Przełączniki widełkowe (107)
 • Warunki najlepszej pracy aparatu telefonicznego w układzie antylokalnym (109)
  • Wstęp (109)
  • Przypadek całkowitej symetrii obydwu połówek liniowego uzwojenia cewki indukcyjnej (109)
   • Układ zastępczy aparatu telefonicznego (109)
   • Warunki pracy aparatu CB (112)
   • Warunki pracy aparatu MB (113)
  • Przypadek asymetrii obydwu części liniowego uzwojenia cewki indukcyjnej (114)
   • Układ zastępczy aparatu i określenie warunku antylokalności (114)
   • Warunki pracy aparatu CB (116)
   • Warunki pracy aparatu MB (117)
  • Możliwości zrealizowania warunków najlepszej pracy aparatu telefonicznego (118)
   • Przypadek symetrii liniowego uzwojenia cewki (118)
   • Przypadek asymetrii liniowego uzwojenia cewki (118)
 • Aparaty telefoniczne MB zwykłe (120)
  • Systemy łączenia części składowych aparatu telefonicznego MB (120)
   • Pojęcie obwodów rozmównych i wywoławczych (120)
   • Schemat równoległy (120)
   • Schemat szeregowy (121)
   • Zmieniony schemat równoległy (122)
   • Zmieniony schemat szeregowy (123)
  • Aparaty telefoniczne MB z wywołaniem induktorowym (123)
   • Zasady pracy i konstrukcji aparatów MB (123)
   • Aparaty telefoniczne MB polskiej konstrukcji (124)
    • Konstrukcja aparatów (124)
    • Aparat telefoniczny MB, typ MB-38 (125)
   • Aparaty telefoniczne MB niemieckiej konstrukcji (126)
    • Konstrukcja aparatów (126)
    • Aparat telefoniczny MB, typ OB-05 (127)
   • Aparaty telefoniczne MB angielskiej konstrukcji (129)
    • Aparat telefoniczny MB induktorowy (129)
   • Aparaty telefoniczne MB radzieckiej konstrukcji (129)
    • Aparat telefoniczny MB ścienny (129)
    • Aparat telefoniczny MB biurkowy (129)
 • Aparaty telefoniczne CB zwykłe (131)
  • Zasady pracy aparatów telefonicznych CB (131)
  • Aparaty telefoniczne CB polskiej konstrukcji (131)
   • Konstrukcja aparatów (131)
   • Aparat telefoniczny CB-35 (133)
  • Aparaty telefoniczne CB niemieckiej konstrukcji (135)
   • Wstęp (135)
   • Konstrukcja aparatów (135)
   • Aparat telefoniczny CB ścienny, typ ZB-07 (137)
   • Aparat telefoniczny CB ścienny, typ ZBW-19 (E) (137)
   • Aparat telefoniczny CB ścienny, typ W-25 (139)
   • Aparat telefoniczny CB, typ W-28 (139)
   • Aparat telefoniczny CB, typ W-38 (141)
  • Aparaty telefoniczne CB angielskiej i amerykańskiej konstrukcji (142)
   • Konstrukcja aparatów (142)
   • Aparat telefoniczny CB (stary) (147)
   • Aparat telefoniczny CB z dwiema cewkami indukcyjnymi (149)
   • Aparat telefoniczny CB (nowy) (150)
   • Aparat telefoniczny CB typu Am. Tel. Tel, Co. (152)
   • Aparat telefoniczny CB typu I.T.T. (153)
   • Aparat telefoniczny CB typu uproszczonego Aut. El. Co. (156)
  • Aparaty telefoniczne CB szwedzkiej konstrukcji (156)
   • Konstrukcja aparatów (156)
   • Aparat telefoniczny CB, typ DBH-1101 (158)
   • Aparat telefoniczny CB, typ DBH-1415 (159)
  • Aparaty telefoniczne CB radzieckiej konstrukcji (160)
   • Konstrukcja aparatów (160)
   • Aparat telefoniczny CB, typ UATS (161)
   • Aparat telefoniczny CB, typ TAN-5 (161)
 • Aparaty telefoniczne specjalne (163)
  • Wstęp (163)
  • Aparaty telefoniczne do rozmów zwrotnych (dwuliniowe) (163)
   • Zastosowanie i zasady pracy aparatów telefonicznych CB zwrotnych - dwuliniowych (163)
   • Aparaty telefoniczne do rozmów zwrotnych polskiej konstrukcji (164)
    • Konstrukcja aparatów (164)
    • Aparat telefoniczny zwrotny CB-35-Z (166)
    • Aparat telefoniczny zwrotny CB-35-2L-2Z (168)
   • Aparaty telefoniczne do rozmów zwrotnych niemieckiej konstrukcji (169)
    • Konstrukcja aparatów (169)
    • Aparat telefoniczny zwrotny W-19 (170)
    • Aparat telefoniczny zwrotny W-28 (172)
   • Aparaty telefoniczne do rozmów zwrotnych szwedzkiej konstrukcji (172)
    • Konstrukcja aparatów (172)
    • Aparat telefoniczny zwrotny DBH-2101 (172)
   • Aparaty telefoniczne do rozmów zwrotnych radzieckiej konstrukcji (173)
    • Konstrukcja aparatów (173)
    • Aparat telefoniczny zwrotny CB-1407 (173)
  • Aparaty telefoniczne CB z przyciskiem uziemiającym (174)
   • Wstęp (174)
   • Zastosowanie i zasada pracy aparatów telefonicznych CB z przyciskiem uziemiającym (174)
   • Aparaty telefoniczne CB z przyciskiem uziemiającym polskiej konstrukcji (175)
    • Konstrukcja aparatów (175)
    • Aparat telefoniczny CB z przyciskiem uziemiającym, typ CB-35-ZS (175)
   • Aparaty telefoniczne CB z przyciskiem uziemiającym niemieckiej konstrukcji (175)
    • Konstrukcja aparatów (175)
    • Aparat telefoniczny CB z przyciskiem uziemiającym W-38 (178)
   • Aparaty telefoniczne CB z przyciskiem uziemiającym angielskiej konstrukcji (179)
    • Konstrukcja aparatów (179)
  • Aparaty telefoniczne kombinowane MB-CB (179)
   • Wstęp (179)
   • Konstrukcja aparatów (179)
   • Aparat telefoniczny W/OB-35 (180)
  • Aparaty telefoniczne wrzutowe (182)
   • Zastosowanie, podział i ogólne zasady pracy aparatów wrzutowych (182)
   • Aparaty telefoniczne wrzutowe polskiej konstrukcji (182)
    • Konstrukcja aparatów (185)
    • Aparat telefoniczny wrzutowy, typ WC (186)
    • Aparat telefoniczny wrzutowy, typ  WCS (187)
    • Aparat telefoniczny wrzutowy, typ WCA (188)
    • Aparat telefoniczny wrzutowy, typ WCO (189)
   • Aparaty telefoniczne wrzutowe niemieckiej konstrukcji (189)
    • Wstęp (189)
    • Konstrukcja aparatów (189)
    • Aparat telefoniczny wrzutowy, typ  M-27a (195)
    • Aparat telefoniczny wrzutowy, typ M-28 (i odmiany) (196)
    • Aparat telefoniczny wrzutowy, typ M-38 (198)
   • Aparaty telefoniczne wrzutowe szwedzkiej konstrukcji (199)
    • Konstrukcja aparatów (199)
    • Przystawka monetowa, typ DU-100 (199)
    • Przystawka monetowa, typ DU-300 (200)
  • Aparaty telefoniczne gazoszczelne i wodoszczelne (201)
   • Zastosowanie aparatów (201)
   • Aparaty telefoniczne gazoszczelne i wodoszczelne polskiej konstrukcji (202)
    • Konstrukcja aparatów gazoszczelnych (202)
    • Konstrukcja aparatów wodoszczelnych (203)
   • Aparaty telefoniczne gazoszczelne i wodoszczelne niemieckiej konstrukcji (204)
    • Konstrukcja aparatów gazoszczelnych (204)
    • Konstrukcja aparatów wodoszczelnych (204)
   • Aparaty telefoniczne gazoszczelne i wodoszczelne angielskiej konstrukcji (204)
    • Konstrukcja aparatów gazoszczelnych (204)
    • Konstrukcja aparatów wodoszczelnych (204)
  • Aparaty telefoniczne głośnomówiące (204)
   • Ogólna charakterystyka aparatów (204)
   • Podział i zakres zastosowania (207)
   • Aparaty telefoniczne głośnomówiące radzieckiej konstrukcji (207)
    • Konstrukcja aparatów (207)
    • Aparat głośnomówiący CB (208)
    • Aparat głośnomówiący MB (209)
   • Aparaty telefoniczne głośnomówiące niemieckiej konstrukcji (209)
    • Konstrukcja aparatów (209)
    • Telefoniczne urządzenie głośnikowe typu S.H. (210)
   • Aparaty telefoniczne głośnomówiące szwedzkiej konstrukcji (211)
    • Konstrukcja aparatów (211)
    • Urządzenie głośnikowe z aparatem DBH-2511, CB (212)
    • Urządzenie głośnikowe z aparatem DAH-9902, MB (214)
  • Domofony (214)
   • Zastosowanie, podział i ogólne zasady pracy domofonów (214)
   • Konstrukcja domofonów (215)
    • Konstrukcje szwedzkie (215)
    • Konstrukcje angielskie (216)
    • Konstrukcje niemieckie (216)
   • Układy połączeń urządzeń domofonowych (216)
 • Najprostsze urządzenia abonenckie (224)
  • Aparaty telefoniczne główne i dodatkowe (224)
   • Zastosowanie i ogólne zasady pracy (224)
   • Aparaty telefoniczne główne i dodatkowe polskiej konstrukcji (224)
    • Konstrukcja aparatów (224)
    • Aparaty telefoniczne główny i dodatkowy z sygnalizacją induktorową, typ CB-38-G/D (225)
   • Aparaty telefoniczne główny i dodatkowy angielskiej konstrukcji (229)
    • Konstrukcja aparatów (229)
    • Aparat główny z przełącznikiem pokrętnym (230)
   • Aparaty telefoniczne główny i dodatkowy niemieckiej konstrukcji (233)
    • Konstrukcja aparatów (233)
    • Aparat telefoniczny główny W-33 (234)
   • Aparaty telefoniczne główny i dodatkowy radzieckiej konstrukcji (240)
    • Konstrukcja aparatów (240)
    • Aparaty telefoniczne główne i dodatkowe, typ TAN-7-O/D (240)
  • Aparaty telefoniczne sekretarsko - dyrektorskie (242)
   • Wstęp (242)
   • Zastosowanie aparatów sekretarsko - dyrektorskich (242)
   • Aparaty sekretarsko - dyrektorskie polskiej produkcji (242)
    • Konstrukcja aparatów (242)
    • Aparaty telefoniczne sekretarsko - dyrektorskie, typ CB-37-G/D-WB (244)
    • Aparaty telefoniczne sekretarsko - dyrektorskie polskiej produkcji (247)
   • Aparaty sekretarsko - dyrektorskie niemieckiej konstrukcji (250)
    • Wstęp (250)
    • Aparaty telefoniczne sekretarsko - dyrektorskie uniwersalne (250)
    • Aparaty telefoniczne sekretarsko - dyrektorskie, typ W31 1/1 (252)
  • Aparaty telefoniczne szeregowe (256)
   • Zasady pracy i zakres zastosowania aparatów szeregowych (256)
   • Aparaty telefoniczne szeregowe polskiej konstrukcji (257)
    • Konstrukcja aparatów (257)
    • Aparat telefoniczny szeregowy CB-1/7 (259)
   • Aparaty telefoniczne szeregowe niemieckiej konstrukcji (262)
    • Wstęp (262)
    • Urządzenia szeregowe typu Reiha-Anlage (263)
    • Urządzenia szeregowe typu Reipos-Anlage (264)
    • Urządzenia szeregowe typu Reiaut-Anlage (271)
    • Urządzenia szeregowe o równoległym włączeniu linii miejskich (272)
    • Urządzenia szeregowe z aparatami wydzielonymi (279)
 • Wyposażenia dodatkowe i specjalne aparatów telefonicznych (289)
  • Wyposażenie dodatkowe (289)
   • Dzwonek dodatkowy (289)
   • Słuchawka dodatkowa (289)
   • Mikrotelefon dodatkowy (289)
   • Aparaty telefoniczne dodatkowe (289)
    • Wstęp (289)
    • System równoległego połączenia aparatów (290)
    • System szeregowego połączenia aparatów (291)
    • System z urządzeniem rozgałęźnym (292)
    • System z przekazywaniem wywołania (293)
  • Urządzenia specjalne (296)
   • Urządzenia do samoczynnego wybierania numeru (296)
   • Urządzenia do rejestracji rozmowy (296)
 • Uwagi końcowe (297)
  • Wstęp (297)
  • Radziecki aparat telefoniczny uniwersalny (297)
  • Aparat telefoniczny podsłuchowy (299)
  • Aparaty telefoniczne konferencyjne (301)

  • Aparaty telefoniczne dla stenografistek (302)
  • Aparaty telefoniczne okrętowe (303)
 • Wykaz piśmiennictwa (310)