Analiza układów elektronicznych (wyd. 1)


W.P. Sigorski "Analiza układów elektronicznych"
Wydawnictwa Naukowo - Techniczne, wydanie 1, nakład 3176 egz., Warszawa, 1965
(tłumaczył Edmund Lipiński)

 • Przedmowa (5)
 • Rozdział I. Układy zawierające elementy dwubiegunowe (dwójniki) (7)
  Wiadomości ogólne. Równania układu zawierającego tylko elementy dwubiegunowe. Metoda prądów oczkowych. Metoda napięć węzłowych. Układy ze sprzężeniami indukcyjnymi. Przekształcenie układów z elementami dwubiegunowymi. Niektóre ogólne twierdzenia.
 • Rozdział II. Parametry elementów wielobiegunowych (46)
  Nieautonomiczny element wielobiegunowy. Lampy elektronowe. Triody półprzewodnikowe. Elementy wielobiegunowe ze sprzężeniem indukcyjnym.
 • Rozdział III. Uogólniona metoda napięć węzłowych (68)
  Macierz admitancyjna układu elektronicznego. Zastępowanie układu przez czwórnik. 
 • Rozdział IV. Uogólniona metoda prądów oczkowych (86)
  Macierz impedancyjna układu elektronicznego. Przekształcenie układu na czwórnik. Przykłady analizy układów elektronicznych metodą prądów oczkowych.
 • Rozdział V. Analiza układów złożonych (101)
  Podział układu złożonego na podukłady. Parametry zewnętrzne podukładów wielobiegunowych. Analiza układów metodą wydzielania podukładów wielobiegunowych. Układy o dwóch wejściach. Układy o dwóch wyjściach.
 • Rozdział VI. Zagadnienia specjalne analizy układów elektronicznych (123)
  Stabilność wzmacniaczy ze sprzężeniem zwrotnym. Warunki stacjonarności generatora. Wariancja parametrów.
 • Dodatek 1. Macierze i wyznaczniki (141)
  Pojęcia podstawowe. Działania na macierzach. Ogólne własności wyznaczników. Układy równań. Reguła Cramera. Macierz odwrotna. Minory i dopełniacze algebraiczne. Twierdzenie Jacobiego. Dodawanie i odejmowanie dopełnień algebraicznych. Wyznacznik sumy dwóch macierzy.
 • Dodatek 2. Równoważne schematy operatorowe (170)
 • Dodatek 3. Przypadek ogólne przekształcania obwodu na czwórnik (173)
 • Literatura (181)